1103

Повнотекстова база даних «Залізнична україніка» НТБ ДНУЗТ (http://ecat.diit.edu.ua/zu/index.html) поповнилася електронною копією книги: Васильев, И.И. Графики и расчеты по организации железнодорожных перевозок. [Электронный ресурс] : учеб. пособие для трансп. втузов. / Проф. И. И. Васильев. – Москва : Трансжелдориздат, 1941. – 51,3 МБ. (Сканувала Сідорчик О.В.) http://ecat.diit.edu.ua/zu/2021_8.pdf , яка зберігається у фонді рідкісних та цінних видань. 

Книга дає опис на графічні та аналітичні розрахунки по організації залізничних перевезень, вантажних і маневрових робіт станції, а також графіки руху поїздів.