1907

Повнотекстова база даних «Залізнична україніка» НТБ ДНУЗТ http://ecat.diit.edu.ua/zu/index.html поповнилася електронною копією книги: Чижовъ, Ф. В. «Паровыя машины. Исторія, описаніе и приложеніе ихъ. Взятыя изъ сочиненiй Пертингтона, Стеффенсона и Араго» http://ecat.diit.edu.ua/zu/2021_18.pdf,  яка зберігається у фонді відділу рідкісних книг Наукової бібліотеки ДНУ імені О. Гончара. Книга була видана в 1838 р. У даній книзі описується про перші парові машини, про перші екіпажи, про властивості пара.

 Висловлюємо подяку колегам з Наукової бібліотеки ДНУ імені О. Гончара за надану книгу.