2007

Повнотекстова база даних «Залїзнична українiка» НТБ ДНУЗТ (http://ecat.diit.edu.ua/zu/index.html) поповнилася електронною копiєю Вахнин, М. И. Сборник задач по СЦБ [Электронный ресурс] : учебное пособие для втузов ж.- д. трансп. /М. И. Вахнин. – Москва : Трансжелдориздат, 1935. - 9,28 МБ.( Сканировала Шевченко O.Г.) (http://ecat.diit.edu.ua/zu/2021_16.pdf) , яка зберігається у фондi рiдкiсних та цінних видань.

У задачнику охоплені найголовніші розділи СЦБ, короткі вказівки про способи вирішення із застосуванням основних формул.