Page 1 / 74Results: 738
NameYearAuthorsKeywords

Безпека руху та ПТЕ залізниць: у 2-х ч. [Электронный ресурс] методичні рекомендації до виконання практичних робіт Ч. 1 / О. А. Назаров, В. В. Журавель. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2021. - 44с. : - (ДІІТ. Каф. Транспортні вузли) папер. носій

View

2021авт. Журавель В. В.
авт. Мазуренко О. О.
авт. Назаров О. А.
практические работы; методичні рекомендації; методические рекомендации; <1700>

Безпека руху та ПТЕ залізниць: у 2-х ч. [Электронный ресурс] методичні рекомендації до виконання практичних робіт Ч. 2 / О. А. Назаров, В. В. Журавель. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2021. - 29с. : - (ДІІТ. Каф. Транспортні вузли) папер. носій

View

2021авт. Журавель В. В.
авт. Мазуренко О. О.
авт. Назаров О. А.
практичні роботи; практические работы; методичні рекомендації; методические рекомендации; <1701>

Англійська мова [Электронный ресурс] методичні рекомендації для самостійної роботи студентів I курсу з текстами англійською мовою для індивідуального читання за спеціальністю / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2021. - 37с. : - (ДІІТ. Каф. Іноземні мови) папер. носій

View

2021авт. Мосіна Ю. С. англiйська мова; английский язык; методичні вказівки; самостійна робота; самостоятельная работа; методические рекомендации; <1702>

Німецька мова [Электронный ресурс] методичні рекомендації до практичних занять для студентів I курсу за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з усіх спеціальностей / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2021. - 55с. : - (ДІІТ. Каф. Іноземні мови) папер. носій

View

2021авт. Смирнова М. Л. практичні заняття; практические занятия; німецька мова; немецкий язык; методичні рекомендації; методические рекомендации; <1703>

Англійська мова: у 2-х ч. [Электронный ресурс] методичні рекомендації до практичних занять для студентів II курсу за програмою "Іноземна мова" (військова спеціальна мовна підготовка) Ч. 1 / І. В. Шпак. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2021. - 31с. : - (ДІІТ. Каф. Іноземні мови) папер. носій

View

2021авт. Мунтян А. О.
авт. Шпак І. В.
англiйська мова; английский язык; практичні заняття; практические занятия; методичні рекомендації; методические рекомендации; <1704>

Англійська мова: у 2-х ч. [Электронный ресурс] методичні рекомендації до практичних занять для студентів II курсу за програмою "Іноземна мова" (військова спеціальна мовна підготовка) Ч. 2 / І. В. Шпак. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2021. - 27с. : - (ДІІТ. Каф. Іноземні мови) папер. носій

View

2021авт. Мунтян А. О.
авт. Шпак І. В.
английский язык; практичні заняття; практические занятия; англійська мова; методичні рекомендації; методические рекомендации; <1705>

Загальний курс залізниць [Электронный ресурс] завдання до контрольної роботи з методичними рекомендаціями / О. Я. Децюра, М. П. Довбня. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2021. - 844с. : - (ДІІТ. Каф. Локомотиви) папер. носій

View

2021авт. Бобирь Д. В.
авт. Довбня М. П.
авт. Децюра О. Я.
контрольні роботи; контрольные работы; методичні рекомендації; методические рекомендации; <1695>

Хімія [Электронный ресурс] Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (Освітній ступінь - бакалавр) / О. В. Розгон. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2021. - 1,02с. : - () електрон. носій

View

2021авт. Тарасова Л. Д.
авт. Розгон О. В.
методичні вказівки; методические указания; лабораторні роботи; лабораторные работы

Теорія та конструкція локомотивів. Екіпажна частина [Электронный ресурс] методичні рекомендації до лабораторного практикуму / Д. В. Бобирь, М. І. Капіца, М. П. Довбня, А. Є. Десяк. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2020. - 4,79с. : - (ДІІТ. Каф. Локомотиви) папер. носій

View

2020авт. Капіца М. І.
авт. Бобирь Д. В.
авт. Довбня М. П.
авт. Десяк А. Є.
лабораторні роботи; лабораторные работы; методичні рекомендації; методические рекомендации; <1699>

Виконання випускних кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня "Магістр" [Электронный ресурс] методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем / В. В. Бобиль, О. А. Топоркова, Н. О. Божок, О. О. Матусевич. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2020. - 1,04с. : - (ДІІТ. Каф. Облік і оподаткування) папер. носій

View

2020авт. Бобиль В. В.
авт. Матусевич О. О.
авт. Топоркова О. А.
авт. Божок Н. О.
магістерські роботи; магистерские работы; методичні рекомендації; методические рекомендации; <1698>