17 08

24 серпня, понеділок

День незалежності України

 

     Історію України прийнято відраховувати з моменту створення Київської держави в 9 столітті. Після її занепаду та розпаду на дрібні князівства у 17 столітті утворюється Козацько-Гетьманська держава, яка проіснувала до кінця 18 століття, після чого, аж до 20 століття, незалежної української держави не існувало.

     Після революції 1917-го року в Україні позначився підйом національного руху, що оформився в «Третій Універсал» Центральної Ради 20 листопада 1917 року, який оголосив Українську Народну Республіку – УНР. В цьому Універсалі було оголошено про свободу слова, преси, віросповідання, зборів, страйків, скасування смертної кари і т.п.

     Після відмови українського уряду прийняти ультиматум більшовицької Ради Народних Комісарів, в якому вимагалося дозволити їм ввести свої війська в Україну, а також не пропускати на Дон білих офіцерів і козаків, почалася українсько-більшовицька війна. Військові успіхи більшовиків змусили керівництво УНР покликати на допомогу Німеччину.

     З середини лютого 1918 року почався наступ німецьких і українських військ на територію, захоплену більшовиками. До квітня вся Україна була звільнена від більшовицької окупації, однак, по факту опинилася в німецькій – Німеччина привела до влади збройним шляхом свого ставленика. За цим послідувала громадянська війна і низка інтервенцій, що завершилися в березні 1919 року в Києві, на Всеукраїнському з’їзді Рад прийняттям конституції "незалежної Української Радянської Соціалістичної Республіки».

     28 грудня 1920 між УРСР і РСФСР було підписано «Робітничо-Селянський союзний договір про військове й господарське співробітництво», який закріпив залежність УРСР від РСФСР. Наступний шанс на незалежну українську державу представився лише наприкінці 20 століття, після розвалу СРСР.

 

24 серпня 1991 Верховна Рада Української РСР проголосила Україну незалежною, демократичною державою і винесла «Акт проголошення незалежності України» на підтвердження всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року.

 

Список рекомендованої літератури: 

 

 1. Національний атлас України. - Київ : ДНВП Картографія, 2007. - 440 с. 
   
 2.  Національний атлас України. Тексти і легенди карт : Додатковий том / НАН України. - Київ : Картографія, 2007. - 825 с. 
    
 3. Петровський В. В. Історія України : Неупереджений погляд : Факти. Міфи. Коментарі / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко . - Харків : ВД Школа, 2007. - 592 с. 

 4. Україна : 10-й рiчницi незалежностi присвячується. - Київ : Днiпро, 2001. - 221 с.
   
 5. Україна за роки незалежностi. 1991-2001.  - Київ : Нора-Друк, 2001. - 260 с.

 6. Айтов С. Ш. Історична антропологія, національна психологія та проблеми етнічної ідентифікації особистості та соціуму / С. Ш. Айтов // Особистісні виміри становлення нової парадигми сучасної української освіти : монографія / ред.: Т. І. Власова, Т. М. Талько. - Дніпропетровськ, 2010. - С. 5-10. 

 7. Романовская А. И. Украинская ментальность в контексте проблем государственной политики / А. И. Романовская // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. - 2012. - № 9. - С. 110-113.