11 09

Питання енергозбереження та енергоефективності з кожним роком стають все більш актуальними. На сьогоднішній день в Україні зростає вплив чинників, що спонукають юридичних та фізичних осіб до енергозбереження: постійне зростання цін на енергоносії, підвищення адміністративної та економічної відповідальності за перевитрати, нераціональне та неефективне використання паливо-енергетичних ресурсів, тощо. Світова тенденція проблем забезпечення в необхідному обсязі енергоносіями ставить пріоритетне завдання щодо зниження енергоспоживання, як у житловій, бюджетній так і у промисловій сфері.

З метою сприяння інформованості студентів та співробітників університету з питань сталої енергії, енергозбереження, енергоощадних технологій у відповідності з розпорядженням міського голови від 30.07.2015 р. у ДНУЗТ з 9 по 12 вересня 2015 року пройшли ДНІ СТАЛОЇ ЕНЕРГІЇ. Слухачі з великим інтересом ознайомилися з презентаціями та доповідями наших вчених Кузнєцова В. Г., Габрінець В. О., Зеленько Ю. В. Тематична виставка «Енергетика, енергозбереження» (читальний зал бібліотеки) та виставки розробок вчених ДІІТу (каф. «Теплотехніки» та каф. «Електропостачання залізниць»), які представлені у виставковому комплексі університету відображають можливості та рівень економії енергоресурсів. Ці розробки та рекомендації стануть у пригоді майбутнім спеціалістам та побутовим користувачам.