1712

Вітаємо університетську спільноту, авторів, редакцію журналу, працівників НТБ із проривом на світовий рівень наукового журналу «Антропологічні виміри філософських досліджень». В результаті жорсткого відбору журнал було включено до наукометричної бази «Web of Science» (Emerging Sources Citation Index).