23 02

Теорія та практика перекладу англомовної літератури у галузі залізничного транспорту [Электронный ресурс] : навч. посібник / С. В. Мямлін, Т. І. Власова, Н. І. Білан, В. Я. Тюренкова ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Електрон. текстові дан. - 7,0 МБ.

Для завантаження необхідно авторизуватись так само, як для отримання доступу до методичок, але активувати базу «Книги та інші документи», а не «Методичні вказівки». Пошук можна вести за ключовими словами: «англiйська мова», «английский язык», «переклад» або «перевод»; за будь-яким автором або за назвою.