05 06
Студентам денної та заочної форм навчання необхідно повернути літературу до бібліотеки не пізніше 1 липня 2014 р.