• Тестовий режим роботи

17 березень

В репозитарії університету можна ознайомитися з авторефератом докторської дисертації О. Л. Тютькіна (метадані, текст). Захист відбудеться у Національному гірничому університеті.