19 09

 Перелік передплатних видань, які отримує бібліотека у II-му півріччі 2016 року 

 

Назва

Журнали

1 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
2 БЕТОН И ЖЕЛЕЗОБЕТОН В УКРАИНЕ
3 БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯ
4 БІБЛІОТЕЧНИЙ ВІСНИК
5 БУДІВНИЦТВО УКРАЇНИ
6 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ
7 ВАГОННИЙ ПАРК. МІЖНАРОДНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЖУРНАЛ
8 ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ
9 ВИЩА ШКОЛА
10 ВОДА І ВОДООЧИСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
11 ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
12 ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ
13 ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. ПРАВО
14 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
15 ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ
16 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ
17 ІНВЕСТИЦІЇ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД
18 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНІ
19 ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧІ СИСТЕМИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
20 ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
21 ЛОГИСТИКА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
22 ЛОКОМОТИВ - ІНФОРМ. МІЖНАРОДНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЖУРНАЛ
23 МЕТАЛЛОФИЗИКА И НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
24 НАНОСИСТЕМИ, НАНОМАТЕРІАЛИ, НАНОТЕХНОЛОГІЇ
25 НОВОЕ ВРЕМЯ СТРАНЫ
26 ОХОРОНА ПРАЦІ
27 ПРАВО УКРАЇНИ. ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ
28 ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА. МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ Ж-Л
29 ПРОБЛЕМЫ ПРОЧНОСТИ
30 ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ
31 ПРОМИСЛОВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
32 ПРОМИСЛОВЕ БУДІВНИЦТВО ТА ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ
33 ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА
34 РАДІОЕЛЕКТРОНІКА, ІНФОРМАТИКА, УПРАВЛІННЯ
35 СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ / SYSTEM RESEARCH & INFORMATION TECHNOLOGIES
36 СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ "ОСВІТА УКРАЇНИ" (виходить замість АТЕСТАЦІЙНОГО ВІСНИКА)
37 СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, ЯКІСТЬ
38 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
39 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
40 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
41 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
42 ТРАНСПОРТ
43 УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА
44 УКРАЇНСЬКІ ЗАЛІЗНИЦІ. МІЖНАРОДН ТЕХНІКО-ЕКОНОМ. Ж-Л
45 УКРАЇНСЬКИЙ ФІЗИЧНИЙ ЖУРНАЛ
46 ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА
47 ФІНАНСИ УКРАЇНИ
48 ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОДЫ
49 ЭКОЛОГИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
50 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. ЭНЕРГЕТИКА. ЭНЕРГОАУДИТ
51 ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Газети

1 ЗОРЯ
2 МАГІСТРАЛЬ
3 ПРАЦЯ І ЗАРПЛАТА
4 ПРИДНЕПРОВСКАЯ МАГИСТРАЛЬ
5 СВІТ
6 УРЯДОВИЙ КУР`ЕР