0203

       Інженерія програмного забезпечення: навчальний посібник / В. І. Шинкаренко, О. В. Горбова, О. П. Іванов, В. О. Андрющенко, В. Я. Нечай; Дніпровськ. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпро, 2019.- 140 с.

Навчальний посібник охоплює всі аспекти підготовки, оформлення та захисту дипломної магістерської роботи зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». Особлива увага приділена дослідницькому аспекту. Наведено пояснення та численні приклади формулювання теми роботи, мети й завдання, об’єкта та предмета, методів дослідження, актуальності, наукової новизни, практичного значення роботи. Надано поради вдалі та невдалі приклади висвітлення процесу та результатів розробки інструментальних засобів дослідження.