1705

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1315 від 31.03.2003 р.

 

До уваги науковців! У Вас з'явилась унікальна можливість отримати особистий міжнародний ідентифікатор автора ORCID. Для цього необхідно зареєструватися на сайті https://orcid.org/register , отримати цифровий код та повідомити його при поданні статті до редакції (к. 166).

Редакція журналу заохочує міжнародне співробітництво та вітає колективні авторські роботи. Саме тому ми охоче публікуємо статті авторів із 2-ох і більше різних країн.

Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика

Збірник наукових праць

Рік заснування: 2011
Галузь та проблематика: Збірник має за мету висвітлення актуальних питань з проблем розрахунків, проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції мостів, тунелів і інших інженерних споруд, застосування сучасних будівельних матеріалів і технологій будівництва, пошуку шляхів підвищення надійності та подовження довговічності інженерних споруд.
ISSN 2227-1252 (Print), ISSN 2413-6212 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 17811-6661Р від 27.04.2011 р.
Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України наказом Міністерства освіти і науки України 21.12.2015 р. № 1328 (технічні науки).
Періодичність: 2 рази на рік (червень і грудень)
Мова видання: українська, російська, англійська
Головний редактор:  Тютькін Олексій Леонідович, доктор технічних наук
Відповідальний секретар: Петросян Наталія Костянтинівна, асистент
Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кафедра «Мости», ауд. 241, Дніпро, Україна, 49010
Тел.: +38 (066) 290 45 18
E-mail: vidpsec.mit@gmail.com
Сайт:http://bttrp.diit.edu.ua/