1705

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1315 від 31.03.2003 р.

 

До уваги науковців! У Вас з'явилась унікальна можливість отримати особистий міжнародний ідентифікатор автора ORCID. Для цього необхідно зареєструватися на сайті https://orcid.org/register , отримати цифровий код та повідомити його при поданні статті до редакції (к. 166).

Редакція журналу заохочує міжнародне співробітництво та вітає колективні авторські роботи. Саме тому ми охоче публікуємо статті авторів із 2-ох і більше різних країн.

Review of transport economics and management

Рік заснування: 2010

Галузь та проблематика: У статтях висвітлено результати наукових досліджень з економічних питань розвитку та реформування соціально-економічних систем, підвищення їх конкурентоспроможності; теоретико-методичні підходи щодо оптимізації управлінських процесів та виробничо-господарської діяльності підприємств; наукові підходи щодо розробки та удосконалення методів і моделей управління в різних сферах діяльності..

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 23782-13622ПР від 14.02.2019 р.

Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 року (економічні науки)

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Головний редактор: Головкова Л.С., доктор економічних наук, професор;

Заступник головного редактора: В.В. Бобиль доктор економічних наук, доцент;

Відповідальний секретар: Л.О. Жилінська доктор економічних наук, доцент

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 253В, Дніпро, Україна, 49010

Тел.: (0562) 33-58-13

E-mail: REMT.DIIT@gmail.com