1705

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1315 від 31.03.2003 р.

 

До уваги науковців! У Вас з'явилась унікальна можливість отримати особистий міжнародний ідентифікатор автора ORCID. Для цього необхідно зареєструватися на сайті https://orcid.org/register , отримати цифровий код та повідомити його при поданні статті до редакції (к. 166).

Редакція журналу заохочує міжнародне співробітництво та вітає колективні авторські роботи. Саме тому ми охоче публікуємо статті авторів із 2-ох і більше різних країн.

Електрифікація транспорту

Науковий журнал

Рік заснування: 2011
Тематика: висвітлення сучасних наукових проблем, пов’язаних з електрифікованим транспортом, а саме, питання електропостачання, електромагнітної сумісності, проблеми рухомого складу, енергозбереження, автоматизації і діагностики пристроїв електропостачання
ISSN 2307-4221, ISSN 2312-6574 (online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17327-6097Р від 14.10.2010 р.
Галузь науки: Технічні науки
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Головний редактор: Сиченко Віктор Григорович, доктор технічних наук
Заступник головного редактора: Кузнецов Валерій Геннадійович, доктор технічних наук
Відповідальний секретар: Босий Дмитро Олексійович, кандидат технічних наук
Члени редколегії: Андрієнко П. Д., Гетьман Г. К., Гончаров Ю. П., Денисюк С. П., Дубинець Л. В., Кім Є. Д., Костін М. О., Панасенко М. В., Саєнко Ю. Л., Бадьор М. П., Бочков К. А., Жарков Ю. І., Омарбеков А. К., Сідоров О. О.
Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 334, Дніпропетровськ, Україна, 49010
Телефон: (0562) 47-16-74
Ел. пошта:elsnz@mail.ru, dake@i.ua
Сайт: http://etr.diit.edu.ua/