1705

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1315 від 31.03.2003 р.

До уваги науковців! У Вас з'явилась унікальна можливість отримати особистий міжнародний ідентифікатор автора ORCID. Для цього необхідно зареєструватися на сайті https://orcid.org/register , отримати цифровий код та повідомити його при поданні статті до редакції (к. 166).

Редакція журналу заохочує міжнародне співробітництво та вітає колективні авторські роботи. Саме тому ми охоче публікуємо статті авторів із 2-ох і більше різних країн.

Антропологічні виміри філософських досліджень

Збірник наукових праць підтримує політику відкритого доступу

Рік заснування: 2012
Галузь та проблематика: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
ISSN 2227-7242 (Print), ІSSN 2304-9685 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18742-7542P від 05.01.2012 р.

Видання внесено до Категорiї A "Переліку наукових фахових видань України" (наказ Міністерства освіти і науки України № 358 від 15.03.2019)  

Збірник зареєстровано в міжнародному каталозі періодичних видань UlrichswebTM Global Serials Directory, наукометричних системах Web of Science (Emerging Sources Citation Index), Crossref, Open Ukrainian Citation Index (OUCI),Index Copernicus, Google Scholar, DOAJ, InfoBase Index,  WorldCat 

Наукометричні показники журналу: 
Index Copernicus
(Польща) - ICV 2021: 100

Google Scholar - hi-18

Impact Factor OAJI - 0.351 

InfoBase Index - 3.1 (IBI Factor 2016)

Періодичність: 2 раза на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Головний редактор: Хміль В. В., доктор філософських наук
Заступник головного редактора:
Малівський А. М., кандидат філософських наук
Випусковий редактор : Колесникова Т. О., кандидат наук із соціальних комунікацій
Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 468, Дніпро, Україна, 49010
Тел.:
(056) 371-51-05
E-mail: ojs.diit@gmail.comampr.journal@ust.edu.ua