1705

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1315 від 31.03.2003 р. 

До уваги науковців! У Вас з'явилась унікальна можливість отримати особистий міжнародний ідентифікатор автора ORCID. Для цього необхідно зареєструватися на сайті https://orcid.org/register , отримати цифровий код та повідомити його при поданні статті до редакції (к. 166).

Редакція журналу заохочує міжнародне співробітництво та вітає колективні авторські роботи. Саме тому ми охоче публікуємо статті авторів із 2-ох і більше різних країн.

Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Рік заснування: 2003
Галузь та проблематика: Журнал має за мету висвітлення актуальних питань наукового супроводження транспорту, рухомого складу, транспортної інфраструктури, інформаційних й інтелектуальних систем на транспорті та оприлюднення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, сучасних наукових підходів до розробки технологій, аналізу управлінських, економічних й екологічних аспектів роботи підприємств транспорту та транспортного будівництва.
ISSN 2307-3489 (Print), ІSSN 2307-6666 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19609-9409ПР від 29.12.2012 р.
Видання внесено до Категорiї Б "Переліку наукових фахових видань України" (наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 ; технічні науки).
Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Ulrichsweb™ Global Serials Directory, Crossref, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), DOAJ, Index Copernicus, OCLC WorldCat, "Україніка наукова".

Наукометричні показники журналу: 
Index Copernicus (Польща) - ICV 2020: 98;
Google Академiя - hi-17.
Періодичність: 6 разів на рік
Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Головний редактор: Пічугов С. О., доктор фізико-математичних наук
Заступник головного редактора:
Козаченко Д. М., доктор технічних наук
Відповідальний секретар:
Колесникова Т. О., кандидат наук із соціальних комунікацій
Адреса редакції:
вул. Лазаряна, 2, кім. 267, Дніпро, Україна, 49010
Тел.:
(056) 371-51-05
E-
mail:jurnalstp@gmail.com
Сайт: http://stp.diit.edu.ua/