3005

Блохін В. С., Маліч М. Г.

Основні параметри технологічних машин. Машини для земляних робіт : у 2 ч. : навчальний посібник. – Київ : Вища школа, 2006. – Ч. 1. – 407 с.

Подано основні відомості про земляні роботи, опис машин для здійснення їх, особливості їхнього конструктивного виконання і технологічного призначення. Значну увагу приділено викладу методів розрахунку й обґрунтуванню основних конструктивних і технологічних параметрів розглянутих машин, достатніх для розроблення ескізного проекту машини з подальшим створенням індивідуального конструктивного рішення й оформлення заявки на патентування «Промисловий зразок…».

Новими є результати узагальнення досліджень, які вперше подано у вигляді наукових основ створення технологічних машин.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним аспірантам та інженерно – технічним працівникам, які займаються конструюванням, виготовленням й експлуатацією машин для земляних і меліоративних робіт.