3005

Підвищення ефективності оперативного керування локомотивним парком залізниць України : монографія / Д.М. Козаченко, Р.В. Вернигора, Л.О. Єльнікова, М.І. Березовий; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпро : Герда, 2017. - 164 с.

 Монографія присвячена актуальним питанням удосконалення методів оперативного планування та керування експлуатаційною роботою парку вантажних локомотивів на залізничному транспорті України.