3005

Козаки: Лицарський орден України: Факти. Міфи. Коментарі / Л. О. Косенко. - Харьків : ВД "ШКОЛА", 2007. – 576 с. : іл. – Бібліогр.: с. 566-570.

         У книзі наведено своєрідний порівняльний аналіз, де запорізьке козацтво розглянуто у паралелі з різними військовими спільнотами : іллірійськими піратами, вікінгами, новгородськими ушкуйниками, а також із сучасниками запорожців – флібустьєрами Карибського моря. Автор розглядає феномен запорозького козацтва у різних аспектах – політичному, економічному, військовому, геополітичному тощо.