3005

Пропускна та провізна спроможність залізниць : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Д.М. Козаченко, О.Ю. Папахов, Н.О. Логвінова; Дніпропетр. нац. ун-т заліз. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро: Герда, 2017. - 108 с.

В навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо розрахунків пропускної спроможності залізничних напрямків при різному технічному оснащенні. Розглядаються питання її підвищення за рахунок зміни способів організації руху поїздів та підвищенню технічного оснащення інфраструктури і тягового забезпечення.