3005

Науково-технічні дослідження у галузі будівництва : колективна монографія/ заг. ред.. Д. О. Банніков. - Академія технічних наук України. – Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2022. – Т. 1 – 208 с.

У монографії досліджено статику і динаміку вітчизняних промислових будівель зі сталевим каркасом, розроблено аналітичну модель міцності надземних переходів нафтопроводів, споруджених на гірських територіях, досліджено міцність двошарових бетонних колон з урахуванням контактної взаємодії між неоднорідними шарами, розглянуто особливості формування напружено-деформованого стану замкових з’єднань елементів бурильної колони, досліджено пружну взаємодію обсадної труби і муфти у конічному різьбовому з’єднанні з ущільненням.