1212

11.12.2017 р. в науково-технічній бібліотеці ДНУЗТ відбувся регіональний науково-практичний семінар «Сучасна наукова комунікація. Ресурси та можливості Web of Science».

Ведучі:

  • Семінар – І. Тихонкова, провідний експерт Web of Science (CLARIVATE ANALYTICS), Національна академія наук України, к.біолог.н., с.н.с. (Київ)
  • Практичні заняття на комп’ютерах – Т. Колесникова, директор наук.-техн. бібліотеки ДНУЗТ, к.н. із соціал. ком-цій, с.н.с.

Презентація семінару: «СУЧАСНА НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ. РЕСУРСИ ТА МОЖЛИВОСТІ WEB OF SCIENCE» 

Презентація семінару: «ПРАКТИКУМ. РЕСУРСИ ТА МОЖЛИВОСТІ WEB OF SCIENCE»  

Ключові питання що розглядалися:

 - Пошук та аналіз інформації

- Визначення показників впливовості видань

- Моделі оплати за публікацію в журналі

- Аналіз публікаційної активності організації

- Визначення наукометричних показників організації та дослідників

- Коригування авторського профілю тощо.