0603

13 лютого 2018 р. Наказом № 140 МОН України затверджено Регламент роботи Національного репозитарію академічних текстів.  До 1 грудня 2018 р. у МОН України планують створити національний репозитарій академічних текстів, для їх накопичення, зберігання та систематизації і надання до них онлайн-доступ, з метою усунення Імовірності корупційних діянь щодо захисту дисертацій, які містять текстові запозичення без посилання на джерело.

Уряд затвердив Положення про Національний репозитарій академічних текстів. Документ визначає мету, структуру та засади функціонування Репозитарію. У Положенні зазначається, що Репозитарій - загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти. Повна назва Національного репозитарію англійською мовою - National Repository of Academic Texts. Основною метою Репозитарію є сприяння розвитку освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності шляхом поліпшення доступу до академічних текстів та сприяння академічній доброчесності. Уряд також доручив МОН затвердити регламент роботи Репозитарію. Прийняття акта сприятиме розвитку освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності шляхом покращення доступу до академічних тексів, запобігання та виявлення плагіату в академічних текстах.