0111

До фондів бібліотеки ДНУЗТ надійшов підручник Мусіяка В. Г. "Основи числових методів": http://ecat.diit.edu.ua/ft/Musijaka_Osnovy_chyslovych_metodiv.pdf

Анотація: Викладено основи класичних числових методів, застосовних у наближенні функцій, числовому диференціюванні та інтегруванні, під час розв’язання алгебричних, диференціальних та інтегральних рівнянь. Запропоновано задачі для самостійного розв’язування та навчальні БсіІаЬ- програми, які реалізують деякі числові методи, викладені у підручнику.

Для студентів природничих і інженерних факультетів вищих навчальних закладів, а також для тих, хто бажає поглибити власні знання з основ класичних числових методів.

З друкованою версією підручника можна буде ознайомитись у читальному залі навчальної літератури.