20 02

В основі методик складання рейтингів вузів лежать наступні показники: навчальна, науково-дослідницька та міжнародна діяльність. До індикаторів науково-дослідницької діяльності, перш за все, відноситься кількість та якість наукових публікацій університету за даними різноманітних наукометричних систем (національних і міжнародних).

Серед визнаних міжнародних рейтингів особливе місце займає рейтинг Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities), в якому оцінка університетів світу здійснюється на основі результатів аналізу вузівських веб-сайтів. Мета проекту – сприяти поширенню веб-публікацій університетів, які значно дешевше друкованої продукції, набагато динамічніше оновлюються й охоплюють більш широку аудиторію.

Науково-технічна бібліотека проводить комплекс заходів, пов'язаний із підвищенням «видимості» інформації про університет та якості її подання в Інтернет. Це:

- розміщення в репозитарії університету (цифровому архіві) «eaDNURT» навчальної, навчально-методичної та наукової літератури, включаючи періодичні видання та матеріали проведених конференцій, в тих форматах, які зчитуються пошуковою системою вебометричного рейтингу;

- координація та підтримка системи сайтів наукової періодики ДНУЗТ;

- надання консультацій про ведення у відкритому доступі персональних сторінок науково-педагогічних працівників (а також наукових шкіл), що містять списки їх наукових публікацій, основні публікації або резюме з посиланнями на журнали;

- формування інтерактивної БД «Публікаційний профіль університетської науки» – реєстру наукових публікацій з метою виявлення публікаційної активності учених в університеті. Розвиток єдиної бази даних публікацій дозволить зібрати відомості, необхідні для формування звітності університету.

Пропонуємо науковцям підтримати цю ініціативу, надсилаючи відповідну інформацію на електронні адреси профільних відділів бібліотеки.

  • Для врахування публікацій в базі даних «Публікаційний профіль університетської науки» просимо надсилати наступну інформацію на адресу infoanalitika@b.diit.edu.ua:
  • бібліографічний опис публікації за ДСТУ;
  • інформація про авторів: ПІБ, місце роботи, рік народження (для вчених нашого університету).

Таким чином, за запитом у будь-який час можна отримати список наукових праць всього підрозділу або окремого вченого.

 

  • Один із способів зберігання та поширення своїх публікацій серед світової наукової спільноти – це розміщення їх в репозитарії університету «eaDNURT», який підтримує політику відкритого доступу. Для подання своєї публікації необхідно на е-адреси
    (e-library@b.diit.edu.ua,diit.media@gmail.com) надсилати наступну інформацію:
  • повний текст статті або препринту статті (рукопису, що не пройшов редакційне опрацювання) в форматі pdf., doc.;
  • відомості про вихідні дані опублікованого варіанту статті трьома мовами (укр., рос., англ.): повні прізвище, ім’я та по-батькові автора/ів, назва статті, анотація, ключові слова. Назва журналу (збірника) вказується мовою оригіналу;
  • у разі наявності періоду ембарго на доступ до повного тексту статті необхідно повідомити працівника бібліотеки про даний факт і термін його закінчення.

 

Науково-технічна бібліотека запрошує Вас до співпраці.

  

З повагою

директор НТБ                                                                                  Т. О. Колесникова