0809

Бібліотека Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна  щиро дякує Черніхову Ю.В. за авторський подарунок – книги «Охотники за молниями», «Очерки по истории электротехники».

УДК 551.594.21 Ч 49Чернихов Ю. В.
Очерки по истории электротехники / Ю. В. Чернихов. – Д. : ЛИРА, 2020. – 164 с.
ISBN 978-966-981-312-1


Книга присвячена історії розвитку окремих розділів електротехнічної науки. Докладно розглянуті основні питання історії створення електротехнічних сталей, електродугових печей, та ін. Відображена роль вчених, інженерів, винахідників, які зробили найбільший внесок у розвиток цих розділів електротехніки. Книга призначена для широкого кола читачів.

УДК 551.594.21 Ч 49Чернихов Ю. В.
Охотники за молниями / Ю. В. Чернихов. – Д. : ЛИРА, 2018. – 140 с.
ISBN 978-966-383-992-9


Грозові розряди, або блискавки, привертали увагу людей ще в давнині. У всі часи люди вважали блискавки проявом божих сил, «карою богів», захиститися від якої вони століттями намагалися в рамках цієї концепції. Перші успіхи науки про електрику дозволили на початку XVIII століття експериментально, в умовах фізичного кабінету, отримати електричну іскру і висунути припущення про подібність між нею і явищем грому і блискавки. Якою є блискавка? Як взагалі надійно захиститися від блискавки? На ці питання відповіді дали вчені-фізики і люди інших спеціальностей. Саме про них, «мисливців за блискавками» йде мова в цій книзі. Книга призначена для широкого кола читачів, для всіх, хто хоче дізнатися захоплюючу історію цього видатного наукового відкриття.