17 03

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 3-й рік поспіль отримав Сертифікат «Якість наукових публікацій» за відповідність видання "Наука та прогрес транспорту" міжнародним стандартам, рівня його інтеграції до міжнародних БД науково-технічної інформації (включаючи наукометричні).