3105

Повнотекстова база даних «Залізнична україніка» НТБ ДНУЗТ (http://ecat.diit.edu.ua/zu/index.html) поповнилася електронною копією книги: Поярков, М. Ф. Электроснабжение и электрические станции железнодорожных узлов. [Электронный ресурс] / Проф. М. Ф. Поярков, доц. М. В. Рогали-Левицкий, доц. В. П. Ластовский : под общ. ред. проф. М. Ф. Пояркова. – Москва : Трансжелдориздат, 1939. – 133 МБ. (Сканировала Сидорчик Е. В.) (http://ecat.diit.edu.ua/zu/2021_13.pdf), яка зберігається у фонді рідкісних та цінних видань.

У книзі розглянуті теорія і практика електропостачання та обладнання електричних станцій залізничних вузлів.