0206
Повнотекстова база даних «Залїзнична українiка» НТБ ДНУЗТ (http://ecat.diit.edu.ua/zu/index.html) поповнилася електронною копiєю книги “Филатов, М. М. Основы дорожного грунтоведения : учебное пособие для вузов / М. М. Филатов. - М. ; Л. : Гострансиздат, 1936. - 540 с.”, (http://ecat.diit.edu.ua/zu/2021_14.pdf), яка зберігається у фондi рiдкiсних та цінних видань.
 
Книга призначалася в якості начального посібника для студентів дорожньо-механічних інститутів і складена стосовно до програми по ґрунтознавству вищих навчальних закладів цього типу.

Книга містить в собі три частини: 1) загальну – генезис, фізико-хімічна і механічна природа грунтів; 2) Спеціальну – особиста характеристика грунтів, що мають істотне значення в дорожньо-будівельній справі, і 3) основи дорожніх земельно-грунтових меліорацій.