0406

Шановні користувачі!

До фонду науково-технічної бібліотеки надійшла нова книга

Мироненко М.А., Галацька В.Л. Україна – між Сходом та Заходом. Частина перша. Обличчям на Схід: Літературознавчо-культурологічні студії. – Дніпро: Ліра, 2020. – 364 с.

У запропонованих літературознавчо-культурологічних студіях на прикладі аналізу пам’яток монгольської, індійської та японської культур, народнопоетичної творчості простежується тематичний, архетипний перегук з надбаннями української культури.

У популярній формі викладу матеріалу автори книги демонструють читачеві різні грані цих трьох культур, посилаючись на літературні пам’ятки та фольклорні джерела.

Розраховано на широкий загал читачів, які цікавляться питаннями міжкультурної взаємодії різних народів: від найдавніших часів до наших днів.

http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12551/1/Myronenko.pdf

Запрошуємо до к. 167, абонемент художньої літератури