17 04

Запрошуємо відвідати "Цифрову патентну бібліотеку", де Ви маєте змогу здійснювати оперативний доступ до електронних патентно-інформаційних ресурсів (фондів) та інших електронних джерел для отримання необхідних достовірних відомостей (даних) стосовно винаходів, корисних моделей, промислових зразків, а також відомостей, необхідних для набуття, охорони та захисту прав на відповідні об'єкти права інтелектуальної власності.

ЦПБ має стати одним з ефективних засобів підтримки наукових досліджень та активізації винахідництва в Україні. Її функціонування забезпечить якісно новий рівень задоволення інформаційних потреб винахідників та науковців завдяки використанню новітніх бібліотечно-інформаційних технологій (кількість доступних інформаційних джерел, ступінь їх релевантності, актуальність, повнота й оперативність отримання інформації). Детальніше...