1805

Математичне моделювання в задачах оцінки ризику на потенційно небезпечних обєктах: монографія/ М. М. Біляєв, І. В. Калашніков, В. в. Біляєва, В. А. Козачина, О. В. Берлов. – Дніпро: Журфонд, 2021. – 270 с.


У монографії висвітлено сучасні математичні моделі оцінювання ризику токсичного або термічного ураження працівників у випадку надзвичайних ситуацій на хімічно небезпечних об’єктах. Розглянуто методи мінімізації ризику ураження працівників при екстремальних ситуаціях на підприємствах. Розглянуто технологію побудови багатофакторних CFD моделей, що дозволяють оперативно визначати зони хімічного та теплового забруднення.

Для студентів, аспірантів, наукових працівників, які спеціалізуються в галузі екологічної безпеки, захисту довкілля, охорони праці, обчислювальної гідроаеродинаміки.