20 04

16 квітня 2015 р. в читальному залі Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна відбулося відкриття ІV Міжнародна наукова конференція з філософії «Антропологічні виміри філософських досліджень».

Вчені з України, Росії, Конго в своїх дослідженнях висвітлювали та осмислювали нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджувалася на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, техніки, мови.

Серед 72-х учасників конференції найбільш чисельним було українське представництво: Дніпропетровськ, Київ, Харків, Рівне, Черкаси, Миколаїва, Івано-Франківськ, Слав’янськ.

Конференцію відкрив проректор з науково-педагогічних та соціально-економічних питань ДНУЗТ Жовтонога М. М.

Доцент кафедри філософії, канд. філософських наук Малівський Анатолій Миколайович виступив з доповіддю «Феномен людини в «медитаціях» Декарта».

Професор Національного гірничого університету, завідувач каф. «Філософія» Шабанова Юлія Олександрівна представила дослідження «Человек в этническом пространстве современной философии».

Шубін Василь Іванович, канд. філос. наук, проф. кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської фінансової академії розповідав про «Антропологію марксизма».

Канд. істор. наук, доц. кафедри філософії і соціології ДНУЗТ Айтов Спартак Шалвович доповідав про «Теорію динаміки наукового пізнання Т. Куна і когнітивні підходи історичної антропології».

Осипов Анатолій Олександрович, доктор філос. наук, професор, завідувач каф. політології соц. та гум-них наук  Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля представив дослідження «Людина-духовна» - відповідь постмодерну».

Сладньова Ольга Геннадіївна, аспірант Національної металлургійної академії України (НМетАУ) виступила з доповіддю «Пассионарность как форма превращения харизмы».

Андрушко Леся Володимирівна виступила з розповідала про «Проблеми «Людина та український національний костюм» у філософії постмодерну».

Також було багато доповідачів серед аспірантів ВНЗ.