1407

Практичний курс основної іноземної мови (англійської): навчальний посібник з аналітичного читання для студентів філологічних спеціальностей (Short Stories Analysis)/ укл. О. А. Боговик. Дніпро, 2022. С. 124

У навчальному посібнику з аналітичного читання представлено п’ятнадцять коротких оповідань письменників ХХ століття (оригінальні тексти оповідань дібрано з відкритих джерел). Завдання посібника – виробити та удосконалити навички лінгвістично-літературного аналізу тексту студентами філологічних спеціальностей. Видання складено з метою розширення філологічних знань здобувачів вищої освіти та формування навчально-пізнавальних та комунікативних компетенцій; ознайомлення з основами стилістичної організації тексту, типами стилістичних прийомів та засобів виразності; удосконалення вміння співвідносити усі мовні рівні твору та рівні його потенційної інтерпретації, а також активного вживання вербальних засобів виразності та стилістичних прийомів з урахуванням функціональних особливостей англійської мови. Вміщені матеріали сприяють розвитку навичок щодо аналізу мовних одиниць, визначення їхньої взаємодії та аналізу мовних явищ і процесів, що їх зумовлюють.

Навчальний посібник складається з 16 розділів і містить вступ, список стилістичних засобів, схему комплексного стилістичного аналізу художнього тексту. У якості прикладу представлений грунтовний аналіз трьох коротких оповідань та надано дванадцять оповідань для самостійного аналізу.