1407

Підйомно-транспортні та вантажно-розвантажувальні машини: підручник/ О. М. Лівінський, О. І. Курок, Л. Є. Пелевін, М. Г. Маліч, В. М. Коваленко, В. Я. Бабиченко, І. В. Русан, В. О. Волянюк, Д. О. Міщук, Г. М. Мачишин. Київ: «МП Леся», 2016. С. 677

Приведені загальні відомості і конструкції сучасних підйомно-транспортних та вантажно-розвантажувальних машин. Практично охоплені всі види і конструктивні рішення вантажопідйомних машин, включаючи баштові, козлові і мостові крани, самохідні стрілкові крани, автокрани, засоби транспортування матеріалів, а також розглянуто питання безпеки робіт і пожежної безпеки. Розглянуто область застосування вантажопідйомних машин, приведено їх класифікацію і індексацію. Описані конструкції машин і їх технологічне оснащення. Приведені технічні характеристики машин і обладнання.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування» та 131 «Прикладна механіка». Підручник може бути корисний для наукових працівників, конструкторів, механіків і машиністів будівельної техніки, інженерно-технічних працівників будівництва та будівельної індустрії.