1609
Повнотекстова база даних «Залізнична україніка» НБ УДУНТ (ДІІТ) (http://ecat.diit.edu.ua/zu/index.html) поповнилася електронною копією книги Ботук, Б. О. Очистка бытовых стоков. [Електронний ресурс] : пособие для студентов, инженеров и сан. врачей.. Одесса : Госиздат Молдавии, 1936. Ч. 1. Mexaничecкие способы oчиcтки. 21,0 МБ. (Сканувала Шевченко О. Г.) (http://ecat.diit.edu.ua/zu/2022_17.pdf)
У книзі проф. Ботук зібрав та систематизував питання щодо механічного очищення стічних вод, виклавши у ясній та доступній формі. Книга розрахована на підготовленого читача, знайомого з основами каналізації, хімією води та основами мікробіології.
Примірник зберігається у фонді рідкісних та цінних видань Наукової бібліотеки УДУНТ (ДІІТ).