1801
Наприкінці 2022 р. повнотекстова база даних «Металургійна україніка» НБ УДУНТ (ІПБТ) (http://ecat.diit.edu.ua/met/index.html ) поповнилася електронними копіями книг Кистяковскiй, В. А. Электрохимiя. Санктъ-Петербургъ : Типо-литогр. Шредера, 1912. Ч. 1. 81,5 МБ. (Сканувала Онуфрієнко М. М.) (http://ecat.diit.edu.ua/met/m2022_8.pdf) та Кистяковскiй, В. А. Электрохимiя. Петероградъ : Типогр. Р. Г. Шредера, 1916. Ч. 2 (второй и послѣднiй выпускъ). 50,7 МБ. (Сканувала Радул М. А.) (http://ecat.diit.edu.ua/met/m2022_11.pdf)

Підручник професора В. А. Кистяковського складається з двох частин. У частині 1 автор знайомить читачів з основними законами електрохімії; явищами, пов`язаними з гальванічним струмом у водних та (частково) неводних розчинах. У частині 2 приділяється увага явищам у неводних розчинах і вченню про гальванічні елементи та електроліз.
Книги зберігаються у фонді рідкісних та цінних видань Наукової бібліотеки УДУНТ (ІПБТ).