• Тестовий режим роботи
Назва Пат. 102704 UA, B61L 25/06 (2006.01) . Спосіб корегованого ймовірнісного визначення стану рейкового кола І. О. Романцев ; № u 2015 05426; Заявл. 02.06.2015; Опубл. 10.11.2015, Бюл. № 21. - 10.11.2015 . - 4с.
Автори авт. Романцев І. О.
Рік видання Невідомо
Ключові слова залізничний транспорт, датчики, рейкові кола, железнодорожный транспорт, рельсовые цепи, железнодорожная автоматика, залізнична автоматика, патенти, патенты, корисні моделі, путевые реле, колійні реле, полезные модели, труды диита, праці дііту, катз