• Тестовий режим роботи
Назва Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт: у 2 ч. [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання практичних робіт; для студентів II курсу денної форми навч. спец. "Організація перевезень та управління на залізничному транспорті" Ч. 1. Навантажувально-розвантажувальні машини та механізми / Н. О. Логвінова, А. М. Окороков. - Електрон. текстові дан.. - Дніпро : ДНУЗТ, 2017. - 40с. : табл.іл. - (ДІІТ. Каф. Управління експлуатаційною роботою) папер. носій
Автори Папахов О. Ю.
Окороков А. М.
Логвінова Н. О.
Рік видання 2017
Ключові слова методичні вказівки, методические указания, практичні роботи, практические работы, <1574>