Загальна інформація
Назва Лінії залізничної автоматики [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання практичних робіт; для студентів спец. "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" та "Залізничний транспорт" денної та заочної форм навчання / В. І. Гаврилюк. - Електрон. текстові дан.. - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 32с. : іл.табл. - (ДІІТ. Каф. Автоматика, телемеханіка та зв'язок) папер. носій
Автори авт. Гаврилюк В. І.
авт. Сердюк Т. М.
Рік видання 2017
Ключові слова методичні вказівки, методические указания, практичні роботи, практические работы, <1584>
УДК 656.25(076.5)
Відомості про примірники Не указано(1)
Систематичний шифр 1584
Авторський знак С 32