• Тестовий режим роботи
Назва Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання лабораторних робіт; для студентів спец. "Автоматизація та компютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / О. О. Гололобова. - Електрон. текстові дан.. - Дніпро : ДНУЗТ, 2017. - 64с. : табл.іл. - (ДІІТ. Каф. Автоматика, телемеханіка та зв'язок) папер. носій
Автори авт. Профатилов В. І.
авт. Гололобова О. О.
Рік видання 2017
Ключові слова методичні вказівки, методические указания, лабораторні роботи, лабораторные работы, <1566>