• Тестовий режим роботи
Назва Розробка генератора сигналів з амплітудною маніпуляцією [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Електроніка і мікросхемотехніка"; для студентів денної та заочної форм навчання спец. "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" та спец. "Залізничний транспорт" (спеціалізація - Системи керування рухом поїздів) / К. І. Ящук, В. І. Щека. - Електрон. текстові дан.. - Дніпро : ДНУЗТ, 2017. - 56с. : іл.табл. - (ДІІТ. Каф. Автоматика, телемеханіка та зв'язок) папер. носій
Автори Гончаров К. В.
Щека В. І.
Ящук К. І.
Рік видання 2017
Ключові слова методичні вказівки, методические указания, курсові роботи, курсовые работы, <1568>