• Тестовий режим роботи
Сторінка 1 / 6889
Результатів: 68884
Назва Рік Автори Ключові слова

Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України / . - К. : Педагогічна Преса, 1920

Переглянути

Невідомо

Невідомі

Відсутні

Личностное измерение новой парадигмы образования в Украине : препринт / О. П. Власова

Переглянути

Невідомо

авт. Власова О. П.

труды диита; праці дііту; кфс; высшее образование; вища освіта; онтология; онтологія; гносеология; гносеологія; парадигма образования; парадигма освіти; гуманизация; гуманізація; трансцендентальный субъект познания; трансцендентальний суб'єкт пізнання; личностно-ориентированное образование; особистісно-орієнтована освіта

Гендерные культурные студии: опыт и реальность в феминизме : препринт / О. П. Власова

Переглянути

Невідомо

авт. Власова О. П.

труды диита; праці дііту; кфс; история философии; історія філософії; гендер; феминизм; фемінізм

Гендер, язык и субъективация в культуре постмодерна : препринт / О. П. Власова

Переглянути

Невідомо

авт. Власова О. П.

труды диита; праці дііту; кфс; философия; філософія; гендер; феминизм; фемінізм; постмодерн

Маргинальность и сексуальное диссидентство в постмодернистском дискурсе : препринт / И. А. Колиева

Переглянути

Невідомо

авт. Колиева И. А.

философия; філософія; социология; соціологія; постмодернизм; постмодернізм; маргинальность; маргінальність; сексуальное диссидентство; сексуальне дисидентство; кім; труды диита; праці дііту

Розвиток комунікаційних моделей бібліотек ВНЗ (препринт) / Т. О. Колесникова

Переглянути

Невідомо

авт. Колесникова Т. О.

труды диита; праці дііту; бібл; библиотечное дело; бібліотечна справа; библиотеки высших учебных заведений; бібліотеки вищих навчальних закладів; библиотеки вузов; бібліотеки внз; коммуникационные модели; комунікаційні моделі; библиотечные системы; бібліотечні системи; этапы эволюции; етапи еволюції; информатизация библиотек; інформатизація бібліотек; масс-медийные коммуникации; мас-медійні комунікації; гибридные модели коммуникации; гибридні моделі комунікації

Інноваційний рухомий склад нового покоління для залізничного транспорту України / Вадим Большаков // Урядовий кур'єр. - 19 верес.. - С. 20.

Переглянути

Невідомо

авт. Большаков В.

железнодорожный транспорт; залізничний транспорт; подвижной состав; рухомий склад; инновации; інновації; диит; дііт

Аналитические зависимости для определения сопротивления качению конических колес / Н. П. Довбня, Л. М. Бондаренко, Р. А. Коренюк. - Режим доступа : http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/bitstream/123456789/955/1/Analit_zavis.pdf

Переглянути

Невідомо

авт. Довбня Н. П.
авт. Бондаренко Л. Н.
авт. Коренюк Р. А.

труды диита; праці дііту; кл; кпмех; подвижной состав; рухомий склад

Использование диагностической информации при разработке системы управления техническим состоянием локомотивов / Б. Е. Боднарь, А. Б. Очкасов, Е. Б. Боднарь. - Режим доступа : http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/bitstream/123456789/956/1/Ispolzov_diagn_inform.pdf

Переглянути

Невідомо

авт. Боднарь Б. Е.
авт. Очкасов А. Б.
авт. Боднарь Е. Б.

труды диита; праці дііту; кл; техническое состояние локомотивов; технічний стан локомотивів

Аналіз технічного стану приймально-відправних парків сортувальних станцій України / В. В. Малашкін. - Режим доступу : http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/bitstream/123456789/936/1/malashkin_analiz.pdf

Переглянути

Невідомо

авт. Малашкін В. В.

труды диита; праці дііту; ксв; железнодорожный транспорт; сортировочные станции; приемо-отправочные парки; залізничний транспорт; сортувальні станції; приймально-відправні парки