Сторінка 1 / 64Результатів: 638
НазваРікАвториКлючові слова

Algorithms and Data structures [Электронный ресурс] Methodical instruction for practice. For students studying in a specialty 123 Computer Engineering / I. Nechai, J. Maksymenkova. - . - Dnipro : Dnipro National University of Railway Transport named after V. Lazaryan, 2019. - 26 с. : - ()

Переглянути

2019авт. Michaylova T.
авт. Nechai I.
авт. Maksymenkova J.
методичні вказівки; методические указания; самостійна робота; самостоятельная работа; independent work

Вагони магістрального та промислового транспорту. Колісні пари вагонів [Электронный ресурс] методичні вказівки до практичних занять; для студентів II-III курсів денної та безвідривної форм навчання за ОПП "Вагони та вагонне господарство" за спеціальністю "Залізничний транспорт" / Л. П. Безовська, А. В. Лагуза, А. Л. Пуларія, О. А. Шикунов. - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 48с. : - (ДІІТ. Каф. Вагони та вагонне господарство) папер. носій

Переглянути

2019авт. Безовська Л. П.
авт. Пуларія А. Л.
авт. Шикунов О. А.
авт. Лагуза А. В.
методичні вказівки; методические указания; практичні заняття; практические занятия; <1611>

Обработка результатов нивелирования поверхности по квадратам [Электронный ресурс] Метод. указания к расчетно-графической работе. Для студентов 1 курса, за ОПП «Железнодорожные сооружения и путевое хозяйство», «Промышленное и гражданское строительство», «Мосты и транспортные тоннели», «Автомобильные дороги и аэродромы», «Водоснабжение и водоотвод» / . - . - Днипро : , 2019. - 20с. : - (ДІІТ. Каф. Будівельне виробництво та геодезія)

Переглянути

2019авт. Листопадский А. А. методичні вказівки; методические указания; нивелирование; нівелювання

Двигуни внутрішнього згорання [Электронный ресурс] методичні вказівки до курсового та дипломного проектування; для студентів всіх форм навчання спец. "Залізничний транспорт" / М. І. Мартишевський, Д. В. Бобирь. - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. - 36с. : - (ДІІТ. Каф. Локомотиви) папер. носій

Переглянути

2018авт. Мартишевський М. І.
авт. Бобирь Д. В.
авт. Боднар Б. Є.
методичні вказівки; методические указания; дипломне проектування; дипломное проектирование; курсове проектування; курсовое проектирование; <1609>

Двигуни внутрішнього згорання [Электронный ресурс] завдання для контрольної роботи з методичними вказівками; для студентів безвідривної форми навчання спец. "Залізничний транспорт" / М. І. Мартишевський, Д. В. Бобирь. - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. - 20с. : - (ДІІТ. Каф. Локомотиви) папер. носій

Переглянути

2018авт. Мартишевський М. І.
авт. Бобирь Д. В.
авт. Боднар Є. Б.
методичні вказівки; методические указания; контрольні роботи; контрольные работы; <1608>

Теорія та конструкція локомотивів. Розрахунок охолоджувальних систем локомотивів [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання контрольної роботи, курсового та дипломного проектування / Д. В. Бобирь, М. І. Капіца, О. Б. Очкасов, Л. В. Колодій. - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. - 44с. : - () папер. носій

Переглянути

2018авт. Капіца М. І.
авт. Бобирь Д. В.
авт. Очкасов О. Б.
авт. Колодій Л. В.
локомотивы; локомотиви; методичні вказівки; методические указания; контрольні роботи; контрольные работы; дипломне проектування; дипломное проектирование; курсове проектування; курсовое проектирование; <1610>

Організація і планування виробництва. Розрахунок параметрів потокової організації вагоноремонтного виробництва на ЕОМ [Электронный ресурс] методичні рекомендації до виконання навчальних та курсових завдань, випускних кваліфікаційних робіт; для студентів усіх форм навчання за спеціальністю "Залізничний транспорт" спеціалізації "Вагони та вагонне господарство" / . - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. - 28с. : табл. - (ДІІТ. Каф. Вагони та вагонне господарство) електрон. носій

Переглянути

2018авт. Анофрієв В. Г. методичні вказівки; методические указания; курсові завдання; курсовые задания; випускні роботи; выпускные работы; <1607>

Управління колійним господарством [Электронный ресурс] методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання курсового проекту; для студентів освітнього ступеню - магістр денної та безвідривної форми навчання за освітньо-професійною програмою спец. "Залізничний транспорт" спеціалізації "Залізничні споруди та колійне господарства" / В. П. Гнатенко, О. В. Губар. - . - Дніпро : Вид-во ПП "Крос-Принт", 2018. - 43с. : - () папер. носій

Переглянути

2018авт. Арбузов М. А.
авт. Гнатенко В. П.
авт. Губар О. В.
методичні вказівки; методические указания; практичні заняття; практические занятия; курсове проектування; курсовое проектирование

Теоретическая механика. Раздел: Статика. Кинематика [Электронный ресурс] методические указания к решению задач; для студентов-иностранцев I и II курсов технических специальностей дневной формы обучения / В. С. Метыженко. - . - Днепр : Днепропетр. нац. ун-т ж.-д. трансп. им. акад. В. Лазаряна, 2018. - 48с. : ил. - (ДИИТ. Каф. Теоретическая и строительная механика) бумаж. носитель

Переглянути

2018авт. Татаринова В. А.
авт. Метыженко В. С.
методичні вказівки; методические указания; сборник задач; збірник задач; <1606>

Німецька мова [Электронный ресурс] методичні рекомендації з читання та перекладу текстів з лексичної теми "Історична та сучасна Німеччина"; для студентів 3-го та 4-го курсів спец. "Переклад" / Є. С. Іжко. - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. - 50с. : - () папер. носій

Переглянути

2018авт. Знанецький В. Ю.
авт. Іжко Є. С.
методичні вказівки; методические указания; німецька мова; немецкий язык