Сторінка 1 / 70Результатів: 695
НазваРікАвториКлючові слова

Технологія спеціальних робіт. Улаштування нульового циклу та збірно-монолітного залізобетонного каркаса багатоповерхової будівлі [Электронный ресурс] методичні рекомендації до виконання курсового проекту; для здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" галузі "Архітектура та будівництво" спеціальності" Будівництво та цивільна інженерія", спеціалізації "Промислове та цивільне будівництво" / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019/65. - 52с. : - (ДІІТ. Каф. Будівельне виробництво та геодезія) папер. носій

Переглянути

2019/65авт. Нетеса М. І. методичні вказівки; методические указания; <1634>

Автоматизація фінансової діяльності [Электронный ресурс] методичні вказівки до практичних занять / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 136с. : - (ДІІТ. Каф. «Фінанси та економічна безпека»)

Переглянути

2019авт. Рекун І. І. методичні вказівки; методические указания; <1668>

Банківська діяльність [Электронный ресурс] методичні вказівки до практичних занять / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 676с. : - (ДІІТ. Каф. Фінанси та економічна безпека)

Переглянути

2019авт. Добрик Л. О. методичні вказівки; методические указания; банківська система; банковская система; банковское дело; банки; банківська справа; <1667>

Фінанси залізничного транспорту [Электронный ресурс] методичні вказівки до практичних занять / А. М. Якимова. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 330с. : - (ДІІТ. Каф. Фінанси та економічна безпека)

Переглянути

2019авт. Якимова А. М.
авт. Железняк В. В.
залізничний транспорт; методичні вказівки; методические указания; фінансове планування; финансовое планирование; железнодорожный транспорт; <1665>

Основи менеджменту: завдання до практичних занять з методичними вказівками [Электронный ресурс] для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент", 051 "Економіка" усіх форм навчання / Г. М. Гребенюк, О. В. Романко. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 493с. : - (ДІІТ. Каф. Економіка та менеджмент)

Переглянути

2019авт. Чаркіна Т. Ю.
авт. Гребенюк Г. М.
авт. Романко О. В.
стратегічне планування; стратегическое планирование; управління конфліктами; управление конфликтами; методичні вказівки; методические указания; групповая динамика; групова динаміка; <1666>; технологія особистостей; технология личностей

Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Электронный ресурс] методичні вказівки для виконання контрольної роботи / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 222с. : - (ДІІТ. Каф. «Фінанси та економічна безпека»)

Переглянути

2019авт. Божок Н. О. финансовый учет; фінансовий облік; методичні вказівки; методические указания; <1664>

Фінансовий контроль і аудит [Электронный ресурс] методичні вказівки до практичних занять / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 792с. : - (ДІІТ. Каф. Фінанси та економічна безпека)

Переглянути

2019авт. Якимова А. М. внутрішній аудит; внутренний аудит; фінансова звітність; финансовая отчетность; методичні вказівки; методичексие указания; <1663>

Фінансовий аналіз [Электронный ресурс] методичні вказівки до самостійної роботи студентів / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 161с. : - (ДІІТ. Каф. Фінанси та економічна безпека)

Переглянути

2019авт. Рекун І. І. фінансова криза; финансовый кризис; методичні вказівки; методические указания; банкротство; банкрутство; финансовая диагностика; фінансова діагностика; <1657>

Фінансовий аналіз [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання курсової роботи / І. І. Рекун, С. І. Чимшит, В. В. Железняк, М. В. Руденко. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 370с. : - (ДІІТ. Каф. Фінанси та економічна безпека)

Переглянути

2019авт. Руденко М. В.
авт. Рекун І. І.
авт. Железняк В. В.
авт. Чимшит С. І.
методичні вказівки; фінанси підприємств; финансы предприятий; курсова робота; курсовая работа; методические; <1652>

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Страхування та страхові послуги» [Электронный ресурс] для здобувачів першого (бакалаврського) рівня віщої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», ОП 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / В. В. Железняк. - . - Дніпро : ДНУЗТ, 2019. - 920с. : - (ДІІТ. Каф. Фінанси та економічна безпека)

Переглянути

2019авт. Железняк В. В.
авт. Добрик Л. О.
методичні вказівки; методические указания; страхування; страхование; страховий ризик; страховой риск; страховий менеджмент; страховой менеджмент; <1651>