Сторінка 1 / 77Результатів: 762
НазваРікАвториКлючові слова

Тактико-спеціальна підготовка [Электронный ресурс] методичні рекомендації для проведення практичних занять та виконання курсової роботи "Організація та виконання робіт на ділянці окремого колійного батальйону" / . - . - Дніпро : ННІ "Дніпров. ін-т інфраструктури і трансп.", 2022. - 2,28с. : - () папер. носій

Переглянути

2022укл. Бичков В. В.
укл. Новік Р. Б.
укл. Остапенко І. С.
укл. Нежевих Р. Д.
методичні вказівки; методические указания; практичні заняття; практические занятия; методичні рекомендації; методические рекомендации; курсова робота; курсовая работа; <202201>

Тактико-спеціальна підготовка [Электронный ресурс] методичні рекомендації до виконання курсової роботи "Виконання мостовим батальоном завдань із відновлення великого залізничного моста" / . - . - Дніпро : ННІ "Дніпров. ін-т інфраструктури і трансп.", 2022. - 2,86с. : - (ДІІТ. Каф. Військової підготовки Держспецтрансслужби) папер. носій

Переглянути

2022укл. Горбатюк Ю. М.
укл. Лісняк М. О.
укл. Ярмолюк В. М.
укл. Остапенко І. С.
методичні вказівки; методические указания; методичні рекомендації; методические рекомендации; курсова робота; курсовая работа; <202202>

Моделювання систем керування рухом поїздів [Электронный ресурс] методичні рекомендації до виконання практичних робіт / . - . - Дніпро : ННІ "Дніпров. ін-т інфраструктури і трансп.", 2021. - 4,01с. : - (ДІІТ. Каф. Автоматика та телекомунікації) папер. носій

Переглянути

2021укл. Гаврилюк В. І.
укл. Буряк С. Ю.
укл. Гололобова О. О.
методичні вказівки; методические указания; практичні роботи; практические работы; методичні рекомендації; методические рекомендации; <1722>

Тактико-спеціальна підготовка [Электронный ресурс] методичні рекомендації для практичних занять та виконання курсової роботи "Організація та технічне забезпечення робіт із відновлення об`єктів національної транспортної системи" у 2 ч. Ч. 2 / В. М. Богомаз, І. М. Щека, А. М. Борисенко, М. В. Боренко. - . - Дніпро : ННІ "Дніпров. ін-т інфраструктури і трансп.", 2021. - 2,11с. : - (ДІІТ. Держтрансспецслужба. Каф. Військова підготовка) папер. носій

Переглянути

2021авт. Боренко М. В.
авт. Богомаз В. М.
авт. Щека І. М.
авт. Борисенко А. М.
методичні вказівки; методические указания; практичні заняття; практические занятия; курсова робота; курсовая работа; <202106>

Тактико-спеціальна підготовка [Электронный ресурс] методичні рекомендації для проведення практичних занять та виконання курсової роботи "Організація та технічне забезпечення робіт із відновлення об`єктів національної транспортної системи" : у 2 ч Ч. 1 / В. М. Богомаз, І. М. Щека, А. М. Борисенко, М. В. Боренко. - . - Дніпро : ННІ "Дніпров. ін-т інфраструктури і трансп.", 2021. - 3,11с. : - (ДІІТ. Держтрансспецслужба. Каф. Військова підготовка) папер. носій

Переглянути

2021авт. Боренко М. В.
авт. Богомаз В. М.
авт. Щека І. М.
авт. Борисенко А. М.
методичні вказівки; методические указания; практичні заняття; практические занятия; курсова робота; курсовая работа; <202105>

Теорія електричної тяги [Электронный ресурс] програмоване завдання на курсовий проект з методичними рекомендаціями / В. Є. Васильєв, С. М. Голік. - . - Дніпро : ТОВ підприємство "Дріант", 2021. - 1,93с. : - (ДІІТ. Каф. Електрорухомий склад залізниць) папер. носій

Переглянути

2021авт. Гетьман Г. К.
авт. Голік С. М.
авт. Васильєв В. Є.
методичні вказівки; методические указания; методичні рекомендації; електрична тяга; электрическая тяга; методические рекомендации; профиль пути; профіль колії; електроенергія; электроэнергия; тяговый двигатель; тяговий двигун; масса поезда; маса поїзда; гальмівна задача; тормозная задача; криві струму; кривые тока; <1724>

Тягово-економічні задачі [Электронный ресурс] методичні рекомендації до визначення раціональних параметрів номінального режиму електрорухомого складу з асинхронним тяговим приводом / В. Є. Васильєв, С. М. Голік. - . - Дніпро : ТОВ підприємство "Дріант", 2021. - 1,11с. : - (ДІІТ. Каф. Електрорухомий склад залізниць) папер. носій

Переглянути

2021авт. Гетьман Г. К.
авт. Голік С. М.
авт. Васильєв В. Є.
методичні вказівки; методические указания; методичні рекомендації; методические рекомендации; номінальний режим; номинальный режим; электропоезд; тяговая мощность; тягова потужність; масса поезда; маса поїзда; електропоїзд; <1723>

Українська мова [Электронный ресурс] збірник граматичних вправ з української мови як іноземної у 2 ч. Ч. 1 / . - . - Дніпро : Дніпров. нац . ун-т залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2021. - 1,92с. : - (ДIІТ. Каф. Іноземні мови ) папер. носій

Переглянути

2021авт. Бондаренко Л. І. методичні вказівки; методические указания; методичні рекомендації; методические рекомендации; <202104>

Українська мова як іноземна. Вступний курс [Электронный ресурс] збірник завдань з української мови для іноземних студентів підготовчого відділення / . - . - Дніпро : Дніпров. нац . ун-т залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2021. - 458с. : - (ДIІТ. Каф. Іноземні мови ) папер. носій

Переглянути

2021авт. Федько О. М. методичні вказівки; методические указания; методичні рекомендації; методические рекомендации; <202103>

Сучасні інформаційні технології в проєктуванні доріг у 2-х частинах [Электронный ресурс] методичні рекомендації до практичних занять Ч. 1 Автоматизоване проєктування доріг з використанням AutoCAD Civil 3D / М. О. Гаврилов, Н. П. Хмелевська. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2021. - 1,79с. : - (ДІІТ. Каф. Транспортна інфраструктура) папер. носій

Переглянути

2021авт. Хмелевська Н. П.
авт. Гаврилов М. О.
авт. Лужицький О. Ф.
методичні вказівки; методические указания; методичні рекомендації; методические рекомендации; <1721>