Сторінка 1 / 63Результатів: 625
НазваРікАвториКлючові слова

Автомобільна техніка Держспецтрансслужби [Электронный ресурс] методичні вказівки до практичних занять; для курсантів III-IV курсів військово-облікової спеціальності "Застосування військових частин і підрозділів механізіції відновлення та будівництва об'єктів національної транспортної системи", а також офіцерів автомобільних підрозділів Держспецтрансслужби / А. М. Храмцов, М. В. Боренко, І. М. Щека, С. В. Пацановський, В. М. Богомаз. - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. - 63с. : іл. - (ДІІТ. Каф. Військової підготовки спкціалістів Держспецтрансслужби) папер. носій

Переглянути

2018авт. Храмцов А. М.
авт. Боренко М. В.
авт. Пацановський С. В.
авт. Богомаз В. М.
авт. Щека І. М.
методичні вказівки; методические указания; практичні заняття; практические занятия; автобусы; автобуси; грузовые автомобили; вантажні автомобілі; легкові автомобілі; легковые автомобили; сідлові тягачі; седельные тягачи; прицепы; причепи

Основи підготовки бігунів на короткі дистанції [Электронный ресурс] методичні вказівки з дисципліни "Фізичне виховання" для практичних самостійних занять студентів, викладачів кафедри фізичного виховання; для студентів усіх форм навчання за всіма спеціальностями / . - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. - 36с. : - (ДІІТ. Каф. Фізичне виховання) папер. носій

Переглянути

2018авт. Дорош В. А. методичні вказівки; методические указания; <1601>

Основи охорони праці [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 "Дослідження природнього освітлення робочих місць"; для студентів денної та безвідривної форм навчання всіх спеціальностей / . - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. - 28с. : - (ДІІТ. Каф. Безпека життєдіяльності) папер. носій

Переглянути

2018авт. Решетняк Т. П. методичні вказівки; методические указания; лабораторні роботи; лабораторные работы; <1597>

Визначення експлуатаційних характеристик машин земляних робіт [Электронный ресурс] методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Машини для земляних робіт": для студентів, які навчаються за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" за спеціалізацією "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання" Ч. 2 Взаємодія робочих органів машин з грунтом: тягові розрахунки, особливості теорії робочих процесів багатоківшевих екскаваторів, продуктивність екскаваторів, бульдозерів, скреперів / К. Ц. Главацький, В. М. Проскурня, О. П. Посмітюха, В. Е. Черкудінов. - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. - 48с. : іл. - (ДІІТ. Каф. Прикладна механіка та матеріалознавство) папер. носій

Переглянути

2018авт. Черкудінов В. Е.
авт. Главацький К. Ц.
авт. Посмітюха О. П.
авт. Проскурня В. М.
методичні вказівки; методические указания; практичні заняття; практические занятия; <1600>

Визначення експлуатаційних характеристик машин для земляних робіт [Электронный ресурс] методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Машини для земляних робіт": для студентів, які навчаються за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" за спеціалізацією "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання" Ч. 1 Тиск гусеничного ходового обладнання на грунт, статична стійкість машини проти перекидання, тягові розрахунки трансмісії машин / К. Ц. Главацький , В. М. Проскурня, О. П. Посмітюха, В. Е. Черкудінов. - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. - 52с. : іл. - (ДІІТ. Каф. Прикладна механіка та матеріалознавство) папер. носій

Переглянути

2018авт. Черкудінов В. Е.
авт. Главацький К. Ц.
авт. Посмітюха О. П.
авт. Проскурня В. М.
методичні вказівки; методические указания; практичні заняття; практические занятия; <1599>

Машини безперервного транспорту: розрахунок стрічкового ківшевого елеватора [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи; для студентів, які навчаються за напрямом "Машинобудування" / В. М. Богомаз, О. С. Куроп`ятник, С. В. Ракша, І. М. Щека. - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. - 40с. : - (ДIIТ. Каф. Прикладна механiка та матеріалознаство) папер. носій

Переглянути

2018авт. Куроп`ятник О. С.
авт. Ракша С. В.
авт. Богомаз В. М.
авт. Щека І. М.
методичні вказівки; методические указания; <1598>

Технологічні основи машинобудування. У 2-х ч. [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання завдання та технологічного розділу дипломного проекту; для студентів, які навчаються за напрямком підготовки "Машинобудування", за спец. "Підйомнотранспортні, будівельні, дорожні меліоративні машини та обладнання" Ч. 2. Дослідно-статистичний метод для визначення розмірів заготовок деталей машин (на прикладі валів) / К. Ц. Главацький, А. І. Жулай, В. М. Проскурня, І. М. Щека. - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 40с. : табл.іл. - () папер. носій

Переглянути

2017авт. Главацький К. Ц.
авт. Проскурня В. М.
авт. Жулай А. І.
авт. Щека І. М.
методичні вказівки; методические указания; <1596>

Моделювання систем керування та зв`язку [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання курсового завдання; для студентів II курсу денної форми навчання напрямку "Системи забезпечення руху поїздів" / . - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 20с. : - (ДІІТ. Каф. Автоматика, телемеханіка та зв'язок) папер. носій

Переглянути

2017авт. Лагута В. В. методичні вказівки; методические указания; <1589>

Електромагнітна сумісність систем залізничної автоматики [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання контрольної роботи; для студентів спец. "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та безвідривної форм навчання / В. І. Гаврилюк . - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 32с. : - (ДІІТ. Каф. Автоматика, телемеханіка та зв'язок) папер. носій

Переглянути

2017авт. Гаврилюк В. І.
авт. Сердюк Т. М.
методичні вказівки; методические указания; контрольні роботи; контрольные работы; <1592>

Опір матеріалів [Электронный ресурс] у двох частинах: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт; для студентів II-III курсів денної форми навчання всіх спец. Ч. 1 / О. М. Бондарєв, С. А. Костриця, Л. В. Урсуляк, С. Ю. Молчанов. - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 60с. : - (ДІІТ. Каф. Теоретична та будівельна механіка)

Переглянути

2017авт. Бондарєв О. М.
авт. Урсуляк Л. В.
авт. Костриця С. А.
авт. Молчанов С. Ю.
методичні вказівки; методические указания; <1593>