Сторінка 1 / 66Результатів: 658
НазваРікАвториКлючові слова

Французська в позааудиторному читанні [Электронный ресурс] методичні рекомендації з вивчення французської мови; для студентів III, IV курсів гуманітарних факультетів і ЗВО / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 40с. : - (ДІІТ. Каф. Філологія та переклад) папер. носій

Переглянути

2019авт. Пустовойт Н. І. методичні вказівки; методические указания; французька мова; французский язык; <1627>

Залізничні станції та вузли [Электронный ресурс] методичні рекомендації до курсової роботи у 2-х ч.; для студентів денної і безвідривної форм навчання за спеціалізацією " Транспортні технології на залізничному транспорті" на практичних заняттях та під час виконання курсової роботи Ч. 1 Проектування проміжної станції / О. О. Мазуренко, М. П. Божко, А. В. Кудряшов, Т. В. Болвановська, Л. О. Єльнікова. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 56с. : вкл. л.схем. - (ДІІТ. Каф. Транспортні вузли) папер. носій

Переглянути

2019авт. Кудряшов А. В.
авт. Мазуренко О. О.
авт. Болвановська Т. В.
авт. Божко М. П.
авт. Єльнікова Л. О.
промежуточные станции; проміжні станції; методичні вказівки; методические указания; <1629>

Промислове та цивільне будівництво [Электронный ресурс] методичні рекомендації до виконання магістерських дипломних робіт; для студентів денної та безвідривної форм навчання спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія" (спеціалізація "Промислове та цивільне будівництво) / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 40с. : - (ДІІТ. Каф. Будівельне виробництво та геодезія) папер. носій

Переглянути

2019авт. Нетеса М. І. магістерські роботи; магистерские работы; методичні вказівки; методические указания; <1628>

Військова підготовка. Розміщення та кріплення техніки на залізничних платформах [Электронный ресурс] методичні рекомендації до практичних занять; для курсантів та студентів кафедри військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби, які вивчають навчальні дисципліни "Будівельно-відновлювальна техніка", "Тактико-спеціальна підготовка", "Автомобільна техніка" та "Військова підготовка" / А. М. Храмцов, М. В. Боренко, І. М. Щека, С. В. Пацановський, В. М. Богомаз. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 59с. : - (ДІІТ. Каф. Військової підготовки Держспецтрансслужби) папер. носій

Переглянути

2019авт. Храмцов А. М.
авт. Боренко М. В.
авт. Пацановський С. В.
авт. Богомаз В. М.
авт. Щека І. М.
методичні вказівки; методические указания; практичні заняття; практические занятия

Теорія автоматичного керування [Электронный ресурс] методичні рекомендації до практичних занять з розділу "Z-перетворення"; для студентів 937(АТ1711), 939(СК1711) гр. / Р. В. Рибалка. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 24с. : - (ДІІТ. Каф. Автоматика та телекомунікації) папер. носій

Переглянути

2019авт. Рибалка Р. В.
авт. Лагута В. В.
методичні вказівки; методические указания; практичні заняття; практические занятия; <1626>

Системи діагностування та технологія ремонту локомотивів [Электронный ресурс] методичні рекомендації до курсового та дипломного проектування студентам денної форми навчання / М. І. Капіца, Р. О. Коренюк, Д. М. Кислий, А. П. Шепотенко. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 36с. : іл.табл. - (ДIIТ. Каф. Локомотиви) папер. носій

Переглянути

2019авт. Капіца М. І.
авт. Коренюк Р. О.
авт. Кислий Д. М.
авт. Шепотенко А. П.
методичні вказівки; методические указания; дипломне проектування; дипломное проектирование; курсове проектування; курсовое проектирование; <1630>

Автоматизовані системи управління в локомотивному господарстві [Электронный ресурс] методичні рекомендації до виконання контрольної роботи; для студентів заочно-дистанційної форми навчання освітнього ступеня "бакалавр" за ОПП "Локомотиви та локомотивне господарство" спеціальності "Залізничний транспорт" / О. Б. Очкасов, В. Н. Сердюк. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 20с. : іл. - (ДІІТ. Каф. Локомотиви) папер. носій

Переглянути

2019авт. Бобирь Д. В.
авт. Сердюк В. Н.
авт. Очкасов О. Б.
методичні вказівки; методические указания; контрольні роботи; контрольные работы; <1623>

Теорія та конструкція локомотивів. Розрахунок техніко-економічних характеристик тепловоза [Электронный ресурс] методичні рекомендації до курсового та дипломного проектування; для студентів денної форми навчання освітнього ступеня "бакалавр" за ОПП "Локомотиви та локомотивне господарство" спеціальності "3алізничний транспорт" / А. Р. Богомолов. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 32с. : іл. - (ДІІТ. Каф. Локомотиви) папер. носій

Переглянути

2019авт. Бобирь Д. В.
авт. Богомолов А. Р.
методичні вказівки; методические указания; <1624>

Технічні специфікації інтероперабельності (ТСІ) у різних видах транспорту [Электронный ресурс] методичні рекомендації до курсової роботи; для студентів освітнього ступеню магістр спеціальності "Залізничний транспорт" денної та безвідривної форм навчання / М. І. Музикін, С. І. Авраменко. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 24с. : іл. - (ДІІТ. Каф. Управління експлуатаційною роботою) папер. носій

Переглянути

2019авт. Нестеренко Г. І.
авт. Музикін М. І.
авт. Авраменко С. І.
методичні вказівки; методические указания; <1621>

Загальні принципи організації експлуатації, технології та управління рухом поїздів на ВШМ [Электронный ресурс] методичні рекомендації для виконання практичних робіт; для студентів освітнього ступеню магістр денної та заочної форми навчання спеціальності "Транспортні технології" / Г. І. Нестеренко, М. І. Музикін, П. В. Бех, С. І. Авраменко. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 28с. : - (ДІІТ. Каф. Управління експлуатаційною роботою) папер. носій

Переглянути

2019авт. Нестеренко Г. І.
авт. Бех П. В.
авт. Музикін М. І.
авт. Авраменко С. І.
методичні вказівки; методические указания; практичні роботи; практические работы; <1622>