Сторінка 1 / 67Результатів: 665
НазваРікАвториКлючові слова

Технологія спеціальних робіт. Улаштування нульового циклу та збірно-монолітного залізобетонного каркаса багатоповерхової будівлі [Электронный ресурс] методичні рекомендації до виконання курсового проекту; для здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" галузі "Архітектура та будівництво" спеціальності" Будівництво та цивільна інженерія", спеціалізації "Промислове та цивільне будівництво" / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019/65. - 52с. : - (ДІІТ. Каф. Будівельне виробництво та геодезія) папер. носій

Переглянути

2019/65авт. Нетеса М. І. методичні вказівки; методические указания; <1634>

Обчислювальна техніка в інженерних та економічних розрахунках. Розділ: Основи автоматизації розрахунків у пакеті Excel [Электронный ресурс] Методичні рекомендації до виконання практичних робіт. Для студентів денної та заочної форм навчання І курсу : [препринт] / Т. І. Скабалланович. - . - Дніпро : ДНУЗТ, 2019. - 48с. : - (ДІІТ. Каф. Електронні обчислювальні машини)

Переглянути

2019авт. Скабалланович Т. І.
авт. Доманська Г. А.
методичні вказівки; методические указания; практичні роботи; практические работы; microsoft excel; <2020_mv1>

Проектування металоконструкцій машин. Проектування мостового крана [Электронный ресурс] методичні рекомендації до виконання курсової роботи; для самостійної роботи студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізації "Підйомно- транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання" / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 48с. : - (ДІІТ. Каф. Будівельне виробництво та геодезія) папер. носій

Переглянути

2019авт. Банніков Д. О. методичні вказівки; методические указания; <1633>

Електротехнічні матеріали та техніка високих напруг [Электронный ресурс] методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт у 2-х ч., для студентів II-IV курсів усіх форм навчання спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (галузь знань "Електрична інженерія") Ч. 1 Електротехнічні матеріали / В. М. Ляшук. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 48с. : - (ДІІТ. Каф. Інтелектуальні системи електропостачання) папер. носій

Переглянути

2019авт. Міщенко Т. М.
авт. Ляшук В. М.
методичні вказівки; методические указания; лабораторні роботи; лабораторные работы; <1635>

Англійська мова [Электронный ресурс] методичні рекомендації з граматики; для студентів I курса технічних і гуманітарних спеціальностей денної та заочної форми навчання / А. О. Мунтян. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 60с. : - (ДІІТ. Каф. Іноземні мови) папер. носій

Переглянути

2019авт. Перерва К. М.
авт. Мунтян А. О.
англiйська мова; английский язык; методичні вказівки; методические указания; <1632>

Теорія проектування комп`ютерних мереж. Дослідження комп`ютерних мереж із використанням методів штучного інтелекту [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання лабораторних робіт; для магістрів денної форми навчання та ЦДО спеціальностей "Комп`ютерна інженерія" і "Кібербезпека" / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 64с. : - (ДІІТ. Каф. Електронні обчислювальні машини)

Переглянути

2019авт. Пахомова В. М. методичні вказівки; методические указания; лабораторні роботи; лабораторные работы; <1636>

Проектирование металлоконструкций машин. Проектирование мостового крана [Электронный ресурс] методические рекомендации к выполнению курсовой работы (адаптированный текст) / . - . - Днепр : Днепров. нац. ун-т ж.-д. трансп. им. акад. В. Лазаряна, 2019, 2019. - 48с. : - (ДИИТ. Каф. Строительное производство и геодезия) бумаж. носитель

Переглянути

2019авт. Банников Д. О. методичні вказівки; методические указания; <1631>

Французська в позааудиторному читанні [Электронный ресурс] методичні рекомендації з вивчення французської мови; для студентів III, IV курсів гуманітарних факультетів і ЗВО / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 40с. : - (ДІІТ. Каф. Філологія та переклад) папер. носій

Переглянути

2019авт. Пустовойт Н. І. методичні вказівки; методические указания; французька мова; французский язык; <1627>

Залізничні станції та вузли [Электронный ресурс] методичні рекомендації до курсової роботи у 2-х ч.; для студентів денної і безвідривної форм навчання за спеціалізацією " Транспортні технології на залізничному транспорті" на практичних заняттях та під час виконання курсової роботи Ч. 1 Проектування проміжної станції / О. О. Мазуренко, М. П. Божко, А. В. Кудряшов, Т. В. Болвановська, Л. О. Єльнікова. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 56с. : вкл. л.схем. - (ДІІТ. Каф. Транспортні вузли) папер. носій

Переглянути

2019авт. Кудряшов А. В.
авт. Мазуренко О. О.
авт. Болвановська Т. В.
авт. Божко М. П.
авт. Єльнікова Л. О.
промежуточные станции; проміжні станції; методичні вказівки; методические указания; <1629>

Промислове та цивільне будівництво [Электронный ресурс] методичні рекомендації до виконання магістерських дипломних робіт; для студентів денної та безвідривної форм навчання спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія" (спеціалізація "Промислове та цивільне будівництво) / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 40с. : - (ДІІТ. Каф. Будівельне виробництво та геодезія) папер. носій

Переглянути

2019авт. Нетеса М. І. магістерські роботи; магистерские работы; методичні вказівки; методические указания; <1628>