Сторінка 1 / 73Результатів: 727
НазваРікАвториКлючові слова

Хімія [Электронный ресурс] Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (Освітній ступінь - бакалавр) / О. В. Розгон. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2021. - 1,02с. : - () електрон. носій

Переглянути

2021авт. Тарасова Л. Д.
авт. Розгон О. В.
методичні вказівки; методические указания; лабораторні роботи; лабораторные работы

Інформаційні системи і технології на транспорті [Электронный ресурс] методичні рекомендації до лабораторних робіт / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2020. - 1,03с. : - (ДІІТ. Каф. Транспортні вузли) папер. носій

Переглянути

2020авт. Назаров О. А. методичні вказівки; методические указания; лабораторні роботи; лабораторные работы; методичні рекомендації; методические рекомендации; <1694>

Англійська мова [Электронный ресурс] методичні рекомендації з граматики для аудиторної та самостійної роботи студентів II курсу (ПК 2) / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2020. - 709с. : - (ДІІТ. Каф. Іноземні мови) папер. носій

Переглянути

2020авт. Мірошниченко І. Г. английский язык; методичні вказівки; методические указания; англійська мова; самостійна робота; самостоятельная работа; методичні рекомендації; методические рекомендации; <1693>

Зведення та монтаж будівель і споруд [Электронный ресурс] метод. рекомендації до виконання практичних робіт / А. М. Нетеса. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2020. - 317с. : - (ДІІТ. Каф. Будівельне виробництво та геодезія) папер. носій

Переглянути

2020авт. Нетеса М. І.
авт. Нетеса А. М.
методичні вказівки; методические указания; практичні роботи; практические работы; методичні рекомендації; методические рекомендации; <1690>

Конструкції з дерева та пластмас [Электронный ресурс] метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2020. - 6,05с. : - (ДІІТ. Каф. Будівельне виробництво та геодезія) папер. носій

Переглянути

2020авт. Банніков Д. О. методичні вказівки; методические указания; лабораторні роботи; лабораторные работы; методичні рекомендації; методические рекомендации; <1691>

Технологія будівельного виробництва [Электронный ресурс] методичні рекомендації до виконання практичних робіт / А. М. Нетеса. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2020. - 3,82с. : - (ДІІТ. Каф. Будівельне виробництво та геодезія) папер. носій

Переглянути

2020авт. Нетеса М. І.
авт. Нетеса А. М.
методичні вказівки; методические указания; практичні роботи; практические работы; методичні рекомендації; методические рекомендации; <1692>

Висвітлення визначних подій вітчизняної історії в художній літературі та мистецтві [Электронный ресурс] методичні вказівки для підготовки до семінарських занять / . - . - Дніпро : Акцент ПП, 2020. - 30с. : - (ДІІТ. Каф. Українознавство) папер. носій

Переглянути

2020авт. Накашидзе І. С. методичні вказівки; методические указания; семинарские занятия; семінарські заняття; 2020_mv4

Англійська мова : методичні рекомендації для позааудиторної та самостійної роботи за темою "Подорож за кордон" [Электронный ресурс] / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2020. - 40с. : - (ДІІТ. Каф. Іноземні мови) папер. носій

Переглянути

2020авт. Мунтян А. О. английский язык; методичні вказівки; методические указания; англійська мова; самостійна робота; самостоятельная работа; методичні рекомендації; методическин рекомендации; <1689>

Теорія проєктування комп`ютерних мереж [Электронный ресурс] методичні рекомендації до виконання курсового проекту / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2020. - 60с. : - (ДІІТ. Каф. Електронні обчислювальні машини) папер. носій

Переглянути

2020авт. Пахомова В. М. методичні вказівки; методические указания; методичні рекомендації; методические рекомендации; <1688>

Теорія та конструкція локомотивів. Визначення параметрів екіпажної частини тепловоза [Электронный ресурс] методичні рекомендації до курсового та дипломного проєктування / М. П. Довбня, А. Р. Богомолов. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2020. - 20с. : - (ДІІТ. Каф. Локомотиви) папер. носій

Переглянути

2020авт. Бобирь Д. В.
авт. Довбня М. П.
авт. Богомолов А. Р.
методичні вказівки; методические указания; методичні рекомендації; методические рекомендации; <1686>