• Тестовий режим роботи

Сторінка 1 / 61
Результатів: 605
Назва Рік Автори Ключові слова

Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт: у 2 ч. [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання практичних робіт; для студентів ІІ курсу денної форми навч. спец. "Організація перевезень та управління на залізничному транспорті" Ч. 1. Навантажувально-розвантажувальні машини та механізми / Н. О. Логвінова, А. М. Окороков. - Електрон. текстові дан.. - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 40с. : табл.іл. - (ДІІТ. Каф. Управління експлуатаційною роботою) папер. носій

Переглянути

2017

Папахов О. Ю.
Логвінова Н. О.
Окороков А. М.

методичні вказівки; методические указания; практичні роботи; практические работы; <1574>

Визначення коефіцієнта використання зчіпної ваги електровоза [Электронный ресурс] методичні вказівки до курсового та дипломного проектування; для студентів спец. "Залізничний транспорт" / М. І. Капіца, Є. Г. Нєчаєв. - Електрон. текстові дан.. - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 16с. : - (ДІІТ. Каф. Локомотиви) папер. носій

Переглянути

2017

Бобирь Д. В.
Капіца М. І.
Нєчаєв Є. Г.

методичні вказівки; методические указания; <1582>

Теоретична механіка [Электронный ресурс] Розділ "Динаміка системи"; методичні вказівки да виконання курсової роботи студентів І-ІІІ курсів денної та дистанційної форм навчання всіх спец. / В. В. Колбун. - Електрон. текстові дан.. - Дніпро : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 36с. : - (ДІІТ. Каф. Теоретична та та будівельна механиіка) папер. носій

Переглянути

2017

Янгулова О. Л.
Колбун В. В.

методичні вказівки; методические указания; <1580>

Технологія та механізація залізничного будівництва. У 2 ч. [Электронный ресурс] методичні вказівки до практичних робіт; для студентів ІІІ курсу денної форми навчання за напрямком "Залізничні споруди та колійне господарство" Ч. 2 / М. А. Гусак, В. В. Ковальов, О. С. Чернишова, В. О. Найдьонова, В. С. Чернишов. - Електрон. текстові дан.. - Дніпро : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 28с. : іл.табл. - (ДIIТ. Каф. Проектування, будiвництво дорiг i геодезiя) електрон. носій

Переглянути

2017

Гусак М. А.
Ковальов В. В.
Чернишова О. С.
Найдьонова В. О.
Чернишов В. С.

методические указания; методичні вказівки; практичні роботи; практические работы; <1577>

Розробка генератора сигналів з амплітудною маніпуляцією [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Електроніка і мікросхемотехніка"; для студентів денної та заочної форм навчання спец. "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" та спец. "Залізничний транспорт" (спеціалізація - Системи керування рухом поїздів) / К. І. Ящук, В. І. Щека. - Електрон. текстові дан.. - Дніпро : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 56с. : іл.табл. - (ДІІТ. Каф. Автоматика, телемеханіка та зв'язок) папер. носій

Переглянути

2017

Гончаров К. В.
Ящук К. І.
Щека В. І.

методичні вказівки; методические указания; курсові роботи; курсовые работы; <1568>

Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання лабораторних робіт; для студентів спец. "Автоматизація та компютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / О. О. Гололобова. - Електрон. текстові дан.. - Дніпро : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 64с. : табл.іл. - (ДІІТ. Каф. Автоматика, телемеханіка та зв'язок) папер. носій

Переглянути

2017

Профатилов В. І.
Гололобова О. О.

методичні вказівки; методические указания; лабораторні роботи; лабораторные работы; <1566>

Електроніка і мікросхемотехніка. У 2-х ч. [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання лабораторних робіт; для студентів денної та заочної форм навчання спец. "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" та спец. "Залізничний транспорт" (спеціалізація - Ссистеми керування рухом поїздів) Ч. 1 / В. І. Щека, К. І. Ящук. - Електрон. текстові дан.. - Дніпро : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 60с. : іл.табл. - (ДІІТ. Каф. Автоматика, телемеханіка та зв'язок) папер. носій

Переглянути

2017

Гончаров К. В.
Щека В. І.
Ящук К. І.

методичні вказівки; методические указания; лабораторні роботи; лабораторные работы; <1567>

Маневрова робота на залізничних станціях. У 2 ч. [Электронный ресурс] методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Управління експлуатаційною роботою"; для студентів ІІІ курсу денної форми навчання ф-ту "Управління процесами перевезень" спец. "Транспортні технології" Ч. 1 / Д. М. Козаченко, Р. Г. Коробйова, І. Ю. Левицький, О. В. Лашков. - Електрон. текстові дан.. - Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2016. - 47с. : табл.іл. - (ДІІТ. Каф. Управління експлуатаційною роботою) папер. носій

Переглянути

2016

Козаченко Д. М.
Коробйова Р. Г.
Левицький І. Ю.
Лашков О. В.

методичні вказівки; методические указания; практичні заняття; практические занятия; <1576>

Комп'ютерні технології на залізничному транспорті [Электронный ресурс] методичні вказівки до лабораторних робіт; для студентів ІУ курсу заочної форми навчання напрямку "Транспортні технології" / С. В. Боричева. - Електрон. текстові дан.. - Дніпро : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2016. - 22с. : - (ДІІТ. Каф. Станціїї та вузли) папер. носій

Переглянути

2016

Бардась О. О.
Боричева С. В.

методичні вказівки; методические указания; лабораторні роботи; лабораторные работы; <1581>

Теоретична механіка. Розділи "Динаміка системи", "Елементи аналітичної механіки" [Электронный ресурс] методичні вказівки та завдання для самостійної підготовки студентів до тестового контролю; для студентів І-ІІ курсів денної форми навчання / Л. Г. Маслєєва, В. А. Татарінова , О. Л. Янгулова, Т. В. Кравець. - Електрон. текстові дан.. - Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2016. - 46с. : іл. - (ДІІТ. Каф. Теоретична механіка) папер. носій

Переглянути

2016

Маслєєва Л. Г.
Янгулова О. Л.
Кравець Т. В.

методичні вказівки; методические указания; самостійна робота; самостоятельная работа; <1579>