• Тестовий режим роботи
Сторінка 1 / 61
Результатів: 610
Назва Рік Автори Ключові слова

Лінії залізничної автоматики [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання практичних робіт; для студентів спец. "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" та "Залізничний транспорт" денної та заочної форм навчання / В. І. Гаврилюк. - Електрон. текстові дан.. - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 32с. : іл.табл. - (ДІІТ. Каф. Автоматика, телемеханіка та зв'язок) папер. носій

Переглянути

2017

авт. Сердюк Т. М.
авт. Гаврилюк В. І.

методичні вказівки; методические указания; практичні роботи; практические работы; <1584>

Теорія автоматичного керування (лінійні системи) [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання курсового завдання; для студентів II курсу денної форми навчання напряму "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / . - Електрон. текстові дан.. - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 44с. : іл.табл. - (ДІІТ. Каф. Автоматика, телемеханіка та зв'язок) папер. носій

Переглянути

2017

авт. Лагута В. В.

методичні вказівки; методические указания; <1587>

Теорія та конструкція локомотивів (поздовжнє розважування тепловозів) [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання контрольної роботи, курсового та дипломного проектування; для студентів спеціальності "Залізничний транспорт" / Є. Г. Нєчаєв, Л. В. Колодій. - Електрон. текстові дан.. - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 40с. : іл.табл. - (ДІІТ. Каф. Локомотиви) папер. носій

Переглянути

2017

авт. Бобирь Д. В.
авт. Нєчаєв Є. Г.
авт. Колодій Л. В.

методичні вказівки; методические указания; <1588>

Організація та планування виробництва [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання курсових робіт; для студентів IV-V курсів денної та безвідривної форм навчання за спец. "Залізничний транспорт" спеціалізації "Вагони та вагонне господарство" / Л. П. Безовська. - Електрон. текстові дан.. - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 52с. : іл.табл. - (ДІІТ. Каф. Вагони та вагонне господарство) папер. носій

Переглянути

2017

авт. Анофрієв В. Г.
авт. Безовська Л. П.

методичні вказівки; методические указания; <1585>

Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт: у 2 ч. [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання практичних робіт; для студентів II курсу денної форми навч. спец. "Організація перевезень та управління на залізничному транспорті" Ч. 1. Навантажувально-розвантажувальні машини та механізми / Н. О. Логвінова, А. М. Окороков. - Електрон. текстові дан.. - Дніпро : ДНУЗТ, 2017. - 40с. : табл.іл. - (ДІІТ. Каф. Управління експлуатаційною роботою) папер. носій

Переглянути

2017

авт. Папахов О. Ю.
авт. Логвінова Н. О.
авт. Окороков А. М.

методичні вказівки; методические указания; практичні роботи; практические работы; <1574>

Визначення коефіцієнта використання зчіпної ваги електровоза [Электронный ресурс] методичні вказівки до курсового та дипломного проектування; для студентів спец. "Залізничний транспорт" / М. І. Капіца, Є. Г. Нєчаєв. - Електрон. текстові дан.. - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 16с. : - (ДІІТ. Каф. Локомотиви) папер. носій

Переглянути

2017

авт. Бобирь Д. В.
авт. Капіца М. І.
авт. Нєчаєв Є. Г.

методичні вказівки; методические указания; <1582>

Теоретична механіка [Электронный ресурс] Розділ "Динаміка системи"; методичні вказівки да виконання курсової роботи студентів І-ІІІ курсів денної та дистанційної форм навчання всіх спец. / В. В. Колбун. - Електрон. текстові дан.. - Дніпро : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 36с. : - (ДІІТ. Каф. Теоретична та та будівельна механиіка) папер. носій

Переглянути

2017

авт. Янгулова О. Л.
авт. Колбун В. В.

методичні вказівки; методические указания; <1580>

Технологія та механізація залізничного будівництва. У 2 ч. [Электронный ресурс] методичні вказівки до практичних робіт; для студентів III курсу денної форми навчання за напрямком "Залізничні споруди та колійне господарство" Ч. 2 / М. А. Гусак, В. В. Ковальов, О. С. Чернишова, В. О. Найдьонова, В. С. Чернишов. - Електрон. текстові дан.. - Дніпро : ДНУЗТ, 2017. - 28с. : іл.табл. - (ДIIТ. Каф. Проектування, будiвництво дорiг i геодезiя) електрон. носій

Переглянути

2017

авт. Гусак М. А.
авт. Ковальов В. В.
авт. Чернишова О. С.
авт. Найдьонова В. О.
авт. Чернишов В. С.

методические указания; методичні вказівки; практичні роботи; практические работы; <1577>

Розробка генератора сигналів з амплітудною маніпуляцією [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Електроніка і мікросхемотехніка"; для студентів денної та заочної форм навчання спец. "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" та спец. "Залізничний транспорт" (спеціалізація - Системи керування рухом поїздів) / К. І. Ящук, В. І. Щека. - Електрон. текстові дан.. - Дніпро : ДНУЗТ, 2017. - 56с. : іл.табл. - (ДІІТ. Каф. Автоматика, телемеханіка та зв'язок) папер. носій

Переглянути

2017

авт. Гончаров К. В.
авт. Ящук К. І.
авт. Щека В. І.

методичні вказівки; методические указания; курсові роботи; курсовые работы; <1568>

Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання лабораторних робіт; для студентів спец. "Автоматизація та компютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / О. О. Гололобова. - Електрон. текстові дан.. - Дніпро : ДНУЗТ, 2017. - 64с. : табл.іл. - (ДІІТ. Каф. Автоматика, телемеханіка та зв'язок) папер. носій

Переглянути

2017

авт. Профатилов В. І.
авт. Гололобова О. О.

методичні вказівки; методические указания; лабораторні роботи; лабораторные работы; <1566>