Сторінка 1 / 62 Результатів: 618
Назва Рік Автори Ключові слова

Технологічні основи машинобудування. У 2-х ч. [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання завдання та технологічного розділу дипломного проекту; для студентів, які навчаються за напрямком підготовки "Машинобудування", за спец. "Підйомнотранспортні, будівельні, дорожні меліоративні машини та обладнання" Ч. 2. Дослідно-статистичний метод для визначення розмірів заготовок деталей машин (на прикладі валів) / К. Ц. Главацький, А. І. Жулай, В. М. Проскурня, І. М. Щека. - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 40с. : табл.іл. - () папер. носій

Переглянути

2017 авт. Главацький К. Ц.
авт. Проскурня В. М.
авт. Жулай А. І.
авт. Щека І. М.
методичні вказівки; методические указания; <1596>

Моделювання систем керування та зв`язку [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання курсового завдання; для студентів II курсу денної форми навчання напрямку "Системи забезпечення руху поїздів" / . - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 20с. : - (ДІІТ. Каф. Автоматика, телемеханіка та зв'язок) папер. носій

Переглянути

2017 авт. Лагута В. В. методичні вказівки; методические указания; <1589>

Електромагнітна сумісність систем залізничної автоматики [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання контрольної роботи; для студентів спец. "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та безвідривної форм навчання / В. І. Гаврилюк . - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 32с. : - (ДІІТ. Каф. Автоматика, телемеханіка та зв'язок) папер. носій

Переглянути

2017 авт. Гаврилюк В. І.
авт. Сердюк Т. М.
методичні вказівки; методические указания; контрольні роботи; контрольные работы; <1592>

Опір матеріалів [Электронный ресурс] у двох частинах: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт; для студентів II-III курсів денної форми навчання всіх спец. Ч. 1 / О. М. Бондарєв, С. А. Костриця, Л. В. Урсуляк, С. Ю. Молчанов. - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 60с. : - (ДІІТ. Каф. Теоретична та будівельна механіка)

Переглянути

2017 авт. Бондарєв О. М.
авт. Урсуляк Л. В.
авт. Костриця С. А.
авт. Молчанов С. Ю.
методичні вказівки; методические указания; <1593>

Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт. У 2-х ч. [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання практичних робіт; для студентів II курсу денної форми навчання спец. "Організація перевезень та управління на залізничному транспорті" Ч. 2 Об`ємно-планувальні рішення складу / Н. О. Логвінова, А. М. Окороков. - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 40с. : табл. - (ДІІТ. Каф. Управління експлуатаційною роботою) папер. носій

Переглянути

2017 авт. Папахов О. Ю.
авт. Окороков А. М.
авт. Логвінова Н. О.
методичні вказівки; методические указания; практичні роботи; практические работы; <1591>

Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт. Об`ємно-планувальні рішення складу [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання практичних робіт; для студентів III курсу ДЦО спец. "Організація перевезень та управління на залізничному транспорті" / Н. О. Логвінова. - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 32с. : табл. - (ДІІТ. Каф. Управління експлуатаційною роботою) папер. носій

Переглянути

2017 авт. Папахов О. Ю.
авт. Логвінова Н. О.
методичні вказівки; методические указания; практичні роботи; практические работы; <1590>

Технологічні основи машинобудування. У 2-х ч. [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання завдання та технологічного розділу дипломного проекту; для студентів, які навчаються за напрямком підготовки "Машинобудування" за спец. "Підйомнотранспортні, будівельні, дорожні меліоративні машини та обладнання" Ч. 1 Розрахунково-аналітичний метод визначення розмірів заготовок деталей машин (на прикладі валів) / К. Ц. Главацький, А. І. Жулай, В. М. Проскурня, І. М. Щека. - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 40с. : табл.іл. - () папер. носій

Переглянути

2017 авт. Главацький К. Ц.
авт. Проскурня В. М.
авт. Жулай А. І.
авт. Щека І. М.
методичні вказівки; методические указания; <1595>

Лінії залізничної автоматики [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання практичних робіт; для студентів спец. "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" та "Залізничний транспорт" денної та заочної форм навчання / В. І. Гаврилюк. - Електрон. текстові дан.. - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 32с. : іл.табл. - (ДІІТ. Каф. Автоматика, телемеханіка та зв'язок) папер. носій

Переглянути

2017 авт. Гаврилюк В. І.
авт. Сердюк Т. М.
методичні вказівки; методические указания; практичні роботи; практические работы; <1584>

Теорія автоматичного керування (лінійні системи) [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання курсового завдання; для студентів II курсу денної форми навчання напряму "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / . - Електрон. текстові дан.. - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 44с. : іл.табл. - (ДІІТ. Каф. Автоматика, телемеханіка та зв'язок) папер. носій

Переглянути

2017 авт. Лагута В. В. методичні вказівки; методические указания; <1587>

Теорія та конструкція локомотивів (поздовжнє розважування тепловозів) [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання контрольної роботи, курсового та дипломного проектування; для студентів спеціальності "Залізничний транспорт" / Є. Г. Нєчаєв, Л. В. Колодій. - Електрон. текстові дан.. - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2017. - 40с. : іл.табл. - (ДІІТ. Каф. Локомотиви) папер. носій

Переглянути

2017 авт. Бобирь Д. В.
авт. Нєчаєв Є. Г.
авт. Колодій Л. В.
методичні вказівки; методические указания; <1588>