Сторінка 1 / 68Результатів: 675
НазваРікАвториКлючові слова

Технологія спеціальних робіт. Улаштування нульового циклу та збірно-монолітного залізобетонного каркаса багатоповерхової будівлі [Электронный ресурс] методичні рекомендації до виконання курсового проекту; для здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" галузі "Архітектура та будівництво" спеціальності" Будівництво та цивільна інженерія", спеціалізації "Промислове та цивільне будівництво" / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019/65. - 52с. : - (ДІІТ. Каф. Будівельне виробництво та геодезія) папер. носій

Переглянути

2019/65авт. Нетеса М. І. методичні вказівки; методические указания; <1634>

Історія міжнародних відносин [Электронный ресурс] методичні рекомендації: у 2-х ч.; для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання Ч. 2 / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 36с. : - (ДІІТ. Каф. Українознавство) папер. носій

Переглянути

2019укл. Кривчик Г. Г.
укл. Слободянюк М. А.
укл. Радкевич Т. О.
методичні вказівки; методические указания; международные отношения; міжнародні відносини; <1644>

Історія міжнародних відносин [Электронный ресурс] методичні рекомендації; для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання Ч. 1 / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 40с. : - (ДІІТ. Каф. Українознавство) папер. носій

Переглянути

2019укл. Кривчик Г. Г.
укл. Слободянюк М. А.
укл. Радкевич Т. О.
методичні вказівки; методические указания; международные отношения; міжнародні відносини; <1643>

Англійська мова [Электронный ресурс] методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи; для студентів II курсу денної та заочної форми навчання за програмою "Мости і транспортні тунелі" (спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія"), які вивчають англійську мову / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 40с. : - (ДІІТ. Каф. Іноземні мови) папер. носій

Переглянути

2019укл. Афанас`єва Л. В. англiйська мова; английский язык; методичні вказівки; методические указания; самостійна робота; самостоятельная работа; <1642>

Методи зйомки та виправки кривих у плані [Электронный ресурс] методичні рекомендації до курсового та дипломного проектування / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 40с. : - (ДИИТ. КАФ. ПРОЄКТУВАННЯ І БУДІВНИЦТВО ДОРІГ )

Переглянути

2019укл. Гусак М. А.
укл. Курган М. Б.
укл. Хмелевська Н. П.
методичні вказівки; дипломне проектування; дипломное проектирование; курсове проектування; курсовое проектирование; <1641>

Англійська мова [Электронный ресурс] методичні рекомендації до практичних занять зі спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія"; для студентів II курсу спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія "відпрвідно до програми дисципліни "Іноземна мова" / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 40с. : - (ДІІТ. Каф. Іноземні мови) папер. носій

Переглянути

2019укл. Пантілеєнко К. С. англiйська мова; английский язык; методичні вказівки; методические указания; практичні роботи; практические работы; <1640>

Інженерна геодезія [Электронный ресурс] методичні рекомендації до лабораторних робіт із нівеліром; для студентів I курсу денної та заочної форм навчання за ОПП "Мости і транспортні тунелі", "Залізничні споруди та колійне господарство", "Автомобільні дороги та аеродроми", "Промислове та цивільне будівництво", "Водопостачання та водовідведення" / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 24с. : - (ДІІТ. Каф. Будівельне виробництво та геодезія)

Переглянути

2019укл. Листопадський А. А. методичні вказівки; методические указания; лабораторні роботи; лабораторные работы; нівеліри; нивелиры; <1639>

Інженерна геодезія [Электронный ресурс] методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із точними теодолітами; для студентів IV курсу денної та заочної форм навчання технічних факультетів / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 14с. : - (ДІІТ. Каф. Будівельне виробництво та геодезія) папер. носій

Переглянути

2019укл. Листопадський А. А.
укл. Гернич М. В.
методичні вказівки; методические указания; лабораторні роботи; лабораторные работы; теодоліти; теодолиты; <1638>

Основи охорони праці. Дослідження мікроклімату в робочій зоні виробничого середовища [Электронный ресурс] методичні рекомендації до лабораторної роботи; для студентів усіх спеціальностей денної та безвідривної форм навчання / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 24с. : - (ДІІТ. Каф. Безпека життєдіяльності) папер. носій

Переглянути

2019укл. Лоза В. Г.
укл. Решетняк Т. П.
методичні вказівки; методические указания; лабораторні роботи; лабораторные работы; <1637>

Інформаційні технології в управлінській, науковій та викладацькій діяльності [Электронный ресурс] Методичні рекомендації до виконання практичних робіт. Для студентів денної форми навчання за освітнім ступенем «магістр» : [препринт] / Т. І. Скабалланович. - . - Дніпро : ДНУЗТ, 2019. - 56с. : - (ДІІТ. Каф. Електронні обчислювальні машини)

Переглянути

2019авт. Скабалланович Т. І.
авт. Доманська Г. А.
методичні вказівки; методические указания; практичні роботи; практические работы; <2020_mv3>