Сторінка 1 / 66Результатів: 651
НазваРікАвториКлючові слова

Автоматизовані системи управління в локомотивному господарстві [Электронный ресурс] методичні рекомендації до виконання контрольної роботи; для студентів заочно-дистанційної форми навчання освітнього ступеня "бакалавр" за ОПП "Локомотиви та локомотивне господарство" спеціальності "Залізничний транспорт" / О. Б. Очкасов, В. Н. Сердюк. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 20с. : іл. - (ДІІТ. Каф. Локомотиви) папер. носій

Переглянути

2019авт. Бобирь Д. В.
авт. Сердюк В. Н.
авт. Очкасов О. Б.
методичні вказівки; методические указания; контрольні роботи; контрольные работы; <1623>

Теорія та конструкція локомотивів. Розрахунок техніко-економічних характеристик тепловоза [Электронный ресурс] методичні рекомендації до курсового та дипломного проектування; для студентів денної форми навчання освітнього ступеня "бакалавр" за ОПП "Локомотиви та локомотивне господарство" спеціальності "3алізничний транспорт" / А. Р. Богомолов. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 32с. : іл. - (ДІІТ. Каф. Локомотиви) папер. носій

Переглянути

2019авт. Бобирь Д. В.
авт. Богомолов А. Р.
методичні вказівки; методические указания; <1624>

Технічні специфікації інтероперабельності (ТСІ) у різних видах транспорту [Электронный ресурс] методичні рекомендації до курсової роботи; для студентів освітнього ступеню магістр спеціальності "Залізничний транспорт" денної та безвідривної форм навчання / М. І. Музикін, С. І. Авраменко. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 24с. : іл. - (ДІІТ. Каф. Управління експлуатаційною роботою) папер. носій

Переглянути

2019авт. Нестеренко Г. І.
авт. Музикін М. І.
авт. Авраменко С. І.
методичні вказівки; методические указания; <1621>

Загальні принципи організації експлуатації, технології та управління рухом поїздів на ВШМ [Электронный ресурс] методичні рекомендації для виконання практичних робіт; для студентів освітнього ступеню магістр денної та заочної форми навчання спеціальності "Транспортні технології" / Г. І. Нестеренко, М. І. Музикін, П. В. Бех, С. І. Авраменко. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 28с. : - (ДІІТ. Каф. Управління експлуатаційною роботою) папер. носій

Переглянути

2019авт. Нестеренко Г. І.
авт. Бех П. В.
авт. Музикін М. І.
авт. Авраменко С. І.
методичні вказівки; методические указания; практичні роботи; практические работы; <1622>

Мережі комп`ютерних систем [Электронный ресурс] методичні рекомендаціїї до практичних занять; для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології" (спеціалізація "Автоматика та автоматизація на транспорті") і "Залізничний транспорт" (спеціалізація "Системи керування рухом поїздів") / Л. С. Тимошенко. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 52с. : - (ДІІТ. Каф. Автоматика та телекомунікації) папер. носій

Переглянути

2019авт. Профатилов В. І.
авт. Тимошенко Л. С.
методичні вказівки; методические указания; практичні заняття; практические занятия; <1620>

Геодезичні роботи [Электронный ресурс] методичні вказівки до проведення навчальної геодезичної практики; для студентів денної форми навчання факультетів УПП і ПЦБ / . - . - Дніпро : Дніпровськ. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 40с. : - (ДІІТ. Каф. Будівельне виробництво та геодезія) папер. носій

Переглянути

2019авт. Листопадський А. А. методичні вказівки; методические указания; <1618>

Загальний курс залізниць.У 3-х ч. [Электронный ресурс] методичні вказівки до практичних робіт; для студентів I курсу денної форми навчання спеціальності "Вагони та вагонне господарство" Ч. 3 / І. Ю. Хоменко, А. С. Смирнов. - . - Дніпро : Дніпровськ. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 56с. : - (ДІІТ. Каф. Вагони та вагонне господарство) папер. носій

Переглянути

2019авт. Смирнов А. С.
авт. Мурадян Л. А.
авт. Хоменко І. Ю.
методичні вказівки; методические указания; практичні роботи; практические работы; <1616>

Основи атлетизму [Электронный ресурс] методичні вказівки до занять з фізичного виховання; для студентів I-IV курсів усіх спеціальностей / . - . - Дніпро : Дніпровськ. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 16с. : - (ДІІТ. Каф. Фізичне виховання) папер. носій

Переглянути

2019авт. Тиличко О. В. методичні вказівки; методические указания; <1617>

Бухгалтерський облік (спеціальний курс) [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання курсової роботи; для студентів усіх форм навчання спеціальності 071 "Облік і оподаткування" / Л. А. Шило, Г. С. П`ятигорець. - . - Дніпро : Дніпровськ. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 20с. : - (ДІІТ. Каф. Облік і оподаткування) папер. носій

Переглянути

2019авт. Шило Л. А.
авт. Божок Н. О.
авт. П`ятигорець Г. С.
методичні вказівки; методические указания; <1614>

Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Электронный ресурс] методичні вказівки для виконання контрольної роботи; для студентів усіх форм навчання галузей 07"Управління та адміністрування", 05 "Соціальні та поведінкові науки" економічних спеціальностей / . - . - Дніпро : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2019. - 20с. : - (ДІІТ. Каф. Облік і оподаткування) папер. носій

Переглянути

2019авт. Божок Н. О. методичні вказівки; методические указания; контрольні роботи; контрольные работы; <1613>