Сторінка 1 / 75Результатів: 743
НазваРікАвториКлючові слова

Інженерна геодезія [Электронный ресурс] методичні рекомендації та завдання до контрольної роботи / О. М. Патласов, С. Л. Краснощок. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2021. - 1,88с. : - (ДІІТ. Каф. Будівельне виробництво та геодезія) папер. носій

Переглянути

2021авт. Патласов О. М.
авт. Ренгач М. Г.
авт. Краснощок С. Л.
контрольні роботи; контрольные работы; методичні рекомендації; методические рекомендации; <1709>

Инженерная геодезия [Электронный ресурс] методические рекомендации к лабораторным работам по нивелирам для иностранных студентов / С. Л. Краснощок. - . - Днепр : Днепров. нац. ун-т ж.-д. трансп. им. акад. В. Лазаряна, 2021. - 1,44с. : - (ДИИТ. Каф. Строительное производство и геодезия) папер. носій

Переглянути

2021авт. Ким А. С.
авт. Краснощок С. Л.
лабораторні роботи; лабораторные работы; методичні рекомендації; методические рекомендации; <1710>

Скандинавська ходьба як елективний компонент фізичного виховання студентів [Электронный ресурс] методичні рекомендації з дисципліни "Фізичне виховання" для самостійної роботи студентів / В. А. Дорош, В. Л. Умеренко. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2021. - 1,18с. : - (ДІІТ. Каф. Фізичне виховання) папер. носій

Переглянути

2021авт. Доценко О. М.
авт. Дорош В. А.
авт. Умеренко В. Л.
самостійна робота; самостоятельная работа; методичні рекомендації; методические рекомендации; <1711>

Мережеві технології [Электронный ресурс] методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів науковго ступеня "доктор філософії" спеціальності 122 "Комп`ютерні науки" з дисципліни "Мережеві технлогії" / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2021. - 6,29с. : - (ДІІТ. Каф. Електронні обчислювальні машини) папер. носій

Переглянути

2021авт. Пахомова В. М. практичні роботи; практические работы; методичні рекомендації; методические рекомендации; мережеві програмні моделі; сетевые программные модели; <1706>

Безпека руху та ПТЕ залізниць: у 2-х ч. [Электронный ресурс] методичні рекомендації до виконання практичних робіт Ч. 1 / О. А. Назаров, В. В. Журавель. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2021. - 44с. : - (ДІІТ. Каф. Транспортні вузли) папер. носій

Переглянути

2021авт. Журавель В. В.
авт. Мазуренко О. О.
авт. Назаров О. А.
практические работы; методичні рекомендації; методические рекомендации; <1700>

Безпека руху та ПТЕ залізниць: у 2-х ч. [Электронный ресурс] методичні рекомендації до виконання практичних робіт Ч. 2 / О. А. Назаров, В. В. Журавель. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2021. - 29с. : - (ДІІТ. Каф. Транспортні вузли) папер. носій

Переглянути

2021авт. Журавель В. В.
авт. Мазуренко О. О.
авт. Назаров О. А.
практичні роботи; практические работы; методичні рекомендації; методические рекомендации; <1701>

Англійська мова [Электронный ресурс] методичні рекомендації для самостійної роботи студентів I курсу з текстами англійською мовою для індивідуального читання за спеціальністю / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2021. - 37с. : - (ДІІТ. Каф. Іноземні мови) папер. носій

Переглянути

2021авт. Мосіна Ю. С. англiйська мова; английский язык; методичні вказівки; самостійна робота; самостоятельная работа; методические рекомендации; <1702>

Німецька мова [Электронный ресурс] методичні рекомендації до практичних занять для студентів I курсу за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з усіх спеціальностей / . - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2021. - 55с. : - (ДІІТ. Каф. Іноземні мови) папер. носій

Переглянути

2021авт. Смирнова М. Л. практичні заняття; практические занятия; німецька мова; немецкий язык; методичні рекомендації; методические рекомендации; <1703>

Англійська мова: у 2-х ч. [Электронный ресурс] методичні рекомендації до практичних занять для студентів II курсу за програмою "Іноземна мова" (військова спеціальна мовна підготовка) Ч. 1 / І. В. Шпак. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2021. - 31с. : - (ДІІТ. Каф. Іноземні мови) папер. носій

Переглянути

2021авт. Мунтян А. О.
авт. Шпак І. В.
англiйська мова; английский язык; практичні заняття; практические занятия; методичні рекомендації; методические рекомендации; <1704>

Англійська мова: у 2-х ч. [Электронный ресурс] методичні рекомендації до практичних занять для студентів II курсу за програмою "Іноземна мова" (військова спеціальна мовна підготовка) Ч. 2 / І. В. Шпак. - . - Дніпро : Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2021. - 27с. : - (ДІІТ. Каф. Іноземні мови) папер. носій

Переглянути

2021авт. Мунтян А. О.
авт. Шпак І. В.
английский язык; практичні заняття; практические занятия; англійська мова; методичні рекомендації; методические рекомендации; <1705>