Сторінка 1 / 64Результатів: 632
НазваРікАвториКлючові слова

Обработка результатов нивелирования поверхности по квадратам [Электронный ресурс] Метод. указания к расчетно-графической работе. Для студентов 1 курса, за ОПП «Железнодорожные сооружения и путевое хозяйство», «Промышленное и гражданское строительство», «Мосты и транспортные тоннели», «Автомобильные дороги и аэродромы», «Водоснабжение и водоотвод» / . - . - Днипро : , 2019. - 20с. : - (ДІІТ. Каф. Будівельне виробництво та геодезія)

Переглянути

2019авт. Листопадський А. А. методичні вказівки; методические указания; нивелирование; нівелювання

Управління колійним господарством [Электронный ресурс] методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання курсового проекту; для студентів освітнього ступеню - магістр денної та безвідривної форми навчання за освітньо-професійною програмою спец. "Залізничний транспорт" спеціалізації "Залізничні споруди та колійне господарства" / В. П. Гнатенко, О. В. Губар. - . - Дніпро : Вид-во ПП "Крос-Принт", 2018. - 43с. : - () папер. носій

Переглянути

2018авт. Арбузов М. А.
авт. Гнатенко В. П.
авт. Губар О. В.
методичні вказівки; методические указания; практичні заняття; практические занятия; курсове проектування; курсовое проектирование

Теоретическая механика. Раздел: Статика. Кинематика [Электронный ресурс] методические указания к решению задач; для студентов-иностранцев I и II курсов технических специальностей дневной формы обучения / В. С. Метыженко. - . - Днепр : Днепропетр. нац. ун-т ж.-д. трансп. им. акад. В. Лазаряна, 2018. - 48с. : ил. - (ДИИТ. Каф. Теоретическая и строительная механика) бумаж. носитель

Переглянути

2018авт. Татаринова В. А.
авт. Метыженко В. С.
методичні вказівки; методические указания; сборник задач; збірник задач; <1606>

Німецька мова [Электронный ресурс] методичні рекомендації з читання та перекладу текстів з лексичної теми "Історична та сучасна Німеччина"; для студентів 3-го та 4-го курсів спец. "Переклад" / Є. С. Іжко. - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. - 50с. : - () папер. носій

Переглянути

2018авт. Знанецький В. Ю.
авт. Іжко Є. С.
методичні вказівки; методические указания; німецька мова; немецкий язык

Логістика [Электронный ресурс] методичні вказівки та завдання до практичних занять; для студентів спеціальності "Менеджмент" усіх форм навчання / . - . - Дніпро : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. - 60с. : - (ДІІТ. Каф. Економіка та менеджмент) папер. носій

Переглянути

2018авт. Ковальчук Т. О. методичні вказівки; методические указания; практичні заняття; практические занятия; <1605>

Теорія інформації та кодування. Розділ: Інформативність повідомлень та їх кодування для зручності зберігання й компактності [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання лабораторних робіт; для студентів II курсу спец. "Комп`ютерна інженерія" та "Кібербезпека" денної та дистанційної форм навчання / . - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. - 52с. : - (ДІІТ. Каф. Електронні обчислювальні машини) папер. носій

Переглянути

2018авт. Устенко А. Б. методичні вказівки; методические указания; лабораторні роботи; лабораторные работы; <1604>

Комп`ютерне моделювання залізничних транспортних засобів [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання практичних робіт, курсового та дипломного проектування; для студентів усіх форм навчання спеціальності "Залізничний транспорт" / М. І. Капіца, Я. Калівода, Л. О. Недужа, О. Б. Очкасов, Д. В. Черняєв. - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. - 60с. : - (ДІІТ. Каф. Локомотиви) папер. носій

Переглянути

2018авт. Капіца М. І.
авт. Недужа Л. О.
авт. Очкасов О. Б.
авт. Черняєв Д. В.
авт. Калівода Я.
методичні вказівки; методические указания; практичні роботи; практические работы; дипломне проектування; дипломное проектирование; курсове проектування; курсовое проектирование; локомотивне господарство; локомотивное хозяйство; комп'ютерне моделювання; компьютерное моделирование; <1603>

Автомобільна техніка Держспецтрансслужби [Электронный ресурс] методичні вказівки до практичних занять; для курсантів III-IV курсів військово-облікової спеціальності "Застосування військових частин і підрозділів механізіції відновлення та будівництва об'єктів національної транспортної системи", а також офіцерів автомобільних підрозділів Держспецтрансслужби / А. М. Храмцов, М. В. Боренко, І. М. Щека, С. В. Пацановський, В. М. Богомаз. - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. - 63с. : іл. - (ДІІТ. Каф. Військової підготовки спкціалістів Держспецтрансслужби) папер. носій

Переглянути

2018авт. Храмцов А. М.
авт. Боренко М. В.
авт. Пацановський С. В.
авт. Богомаз В. М.
авт. Щека І. М.
методичні вказівки; методические указания; практичні заняття; практические занятия; автобусы; автобуси; грузовые автомобили; вантажні автомобілі; легкові автомобілі; легковые автомобили; сідлові тягачі; седельные тягачи; прицепы; причепи

Основи підготовки бігунів на короткі дистанції [Электронный ресурс] методичні вказівки з дисципліни "Фізичне виховання" для практичних самостійних занять студентів, викладачів кафедри фізичного виховання; для студентів усіх форм навчання за всіма спеціальностями / . - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. - 36с. : - (ДІІТ. Каф. Фізичне виховання) папер. носій

Переглянути

2018авт. Дорош В. А. методичні вказівки; методические указания; <1601>

Основи охорони праці [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 "Дослідження природнього освітлення робочих місць"; для студентів денної та безвідривної форм навчання всіх спеціальностей / . - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. - 28с. : - (ДІІТ. Каф. Безпека життєдіяльності) папер. носій

Переглянути

2018авт. Решетняк Т. П. методичні вказівки; методические указания; лабораторні роботи; лабораторные работы; <1597>