Сторінка 1 / 63Результатів: 630
НазваРікАвториКлючові слова

Теоретическая механика. Раздел: Статика. Кинематика [Электронный ресурс] методические указания к решению задач; для студентов-иностранцев I и II курсов технических специальностей дневной формы обучения / В. С. Метыженко. - . - Днепр : Днепропетр. нац. ун-т ж.-д. трансп. им. акад. В. Лазаряна, 2018. - 48с. : ил. - (ДИИТ. Каф. Теоретическая и строительная механика) бумаж. носитель

Переглянути

2018авт. Татаринова В. А.
авт. Метыженко В. С.
методичні вказівки; методические указания; сборник задач; збірник задач; <1606>

Німецька мова [Электронный ресурс] методичні рекомендації з читання та перекладу текстів з лексичної теми "Історична та сучасна Німеччина"; для студентів 3-го та 4-го курсів спец. "Переклад" / Є. С. Іжко. - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. - 50с. : - () папер. носій

Переглянути

2018авт. Знанецький В. Ю.
авт. Іжко Є. С.
методичні вказівки; методические указания; німецька мова; немецкий язык

Логістика [Электронный ресурс] методичні вказівки та завдання до практичних занять; для студентів спеціальності "Менеджмент" усіх форм навчання / . - . - Дніпро : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. - 60с. : - (ДІІТ. Каф. Економіка та менеджмент) папер. носій

Переглянути

2018авт. Ковальчук Т. О. методичні вказівки; методические указания; практичні заняття; практические занятия; <1605>

Теорія інформації та кодування. Розділ: Інформативність повідомлень та їх кодування для зручності зберігання й компактності [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання лабораторних робіт; для студентів II курсу спец. "Комп`ютерна інженерія" та "Кібербезпека" денної та дистанційної форм навчання / . - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. - 52с. : - (ДІІТ. Каф. Електронні обчислювальні машини) папер. носій

Переглянути

2018авт. Устенко А. Б. методичні вказівки; методические указания; лабораторні роботи; лабораторные работы; <1604>

Комп`ютерне моделювання залізничних транспортних засобів [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання практичних робіт, курсового та дипломного проектування; для студентів усіх форм навчання спеціальності "Залізничний транспорт" / М. І. Капіца, Я. Калівода, Л. О. Недужа, О. Б. Очкасов, Д. В. Черняєв. - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. - 60с. : - (ДІІТ. Каф. Локомотиви) папер. носій

Переглянути

2018авт. Капіца М. І.
авт. Недужа Л. О.
авт. Очкасов О. Б.
авт. Черняєв Д. В.
авт. Калівода Я.
методичні вказівки; методические указания; практичні роботи; практические работы; дипломне проектування; дипломное проектирование; курсове проектування; курсовое проектирование; локомотивне господарство; локомотивное хозяйство; комп'ютерне моделювання; компьютерное моделирование; <1603>

Автомобільна техніка Держспецтрансслужби [Электронный ресурс] методичні вказівки до практичних занять; для курсантів III-IV курсів військово-облікової спеціальності "Застосування військових частин і підрозділів механізіції відновлення та будівництва об'єктів національної транспортної системи", а також офіцерів автомобільних підрозділів Держспецтрансслужби / А. М. Храмцов, М. В. Боренко, І. М. Щека, С. В. Пацановський, В. М. Богомаз. - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. - 63с. : іл. - (ДІІТ. Каф. Військової підготовки спкціалістів Держспецтрансслужби) папер. носій

Переглянути

2018авт. Храмцов А. М.
авт. Боренко М. В.
авт. Пацановський С. В.
авт. Богомаз В. М.
авт. Щека І. М.
методичні вказівки; методические указания; практичні заняття; практические занятия; автобусы; автобуси; грузовые автомобили; вантажні автомобілі; легкові автомобілі; легковые автомобили; сідлові тягачі; седельные тягачи; прицепы; причепи

Основи підготовки бігунів на короткі дистанції [Электронный ресурс] методичні вказівки з дисципліни "Фізичне виховання" для практичних самостійних занять студентів, викладачів кафедри фізичного виховання; для студентів усіх форм навчання за всіма спеціальностями / . - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. - 36с. : - (ДІІТ. Каф. Фізичне виховання) папер. носій

Переглянути

2018авт. Дорош В. А. методичні вказівки; методические указания; <1601>

Основи охорони праці [Электронный ресурс] методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 "Дослідження природнього освітлення робочих місць"; для студентів денної та безвідривної форм навчання всіх спеціальностей / . - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. - 28с. : - (ДІІТ. Каф. Безпека життєдіяльності) папер. носій

Переглянути

2018авт. Решетняк Т. П. методичні вказівки; методические указания; лабораторні роботи; лабораторные работы; <1597>

Визначення експлуатаційних характеристик машин земляних робіт [Электронный ресурс] методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Машини для земляних робіт": для студентів, які навчаються за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" за спеціалізацією "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання" Ч. 2 Взаємодія робочих органів машин з грунтом: тягові розрахунки, особливості теорії робочих процесів багатоківшевих екскаваторів, продуктивність екскаваторів, бульдозерів, скреперів / К. Ц. Главацький, В. М. Проскурня, О. П. Посмітюха, В. Е. Черкудінов. - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. - 48с. : іл. - (ДІІТ. Каф. Прикладна механіка та матеріалознавство) папер. носій

Переглянути

2018авт. Черкудінов В. Е.
авт. Главацький К. Ц.
авт. Посмітюха О. П.
авт. Проскурня В. М.
методичні вказівки; методические указания; практичні заняття; практические занятия; <1600>

Визначення експлуатаційних характеристик машин для земляних робіт [Электронный ресурс] методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Машини для земляних робіт": для студентів, які навчаються за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" за спеціалізацією "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання" Ч. 1 Тиск гусеничного ходового обладнання на грунт, статична стійкість машини проти перекидання, тягові розрахунки трансмісії машин / К. Ц. Главацький , В. М. Проскурня, О. П. Посмітюха, В. Е. Черкудінов. - . - Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. - 52с. : іл. - (ДІІТ. Каф. Прикладна механіка та матеріалознавство) папер. носій

Переглянути

2018авт. Черкудінов В. Е.
авт. Главацький К. Ц.
авт. Посмітюха О. П.
авт. Проскурня В. М.
методичні вказівки; методические указания; практичні заняття; практические занятия; <1599>