• Тестовий режим роботи

Іменний покажчик публікацій науковців університету в базі даних SCOPUS

(дані на 03.01.2017 р.)

Детальніше...


Автор Кількість документів h-index
Agoshkova, T. A.
2
0
Artemchuk, V. V.
4
2
Artyomov, V.
1
0
Bal O.
1 0
Balanov V. O.
2
0
Barash, Yu S.
2
1
Berezovy N.
2
0
Biliaiev, M. M.
5
1
Blokhin, E.
2
0
Blokhin, Yevgeniy P.
1
0
Bobrovskiy, V.
2
0
Bodnar, B.
1
0
Bolvanovska T.
2
0
Bondarenko, Iryna
3 1
Bosiy, Dmitry O.
2
0
Bulgakova, Yu V.
1
0
Chornaya, Alenka V.
1
1
Chernikov, D. O.
1
0
Danilov, E.
1
0
Danovich, Victor
1
0
Demchenko E.
1
0
Dorosh A.
1
0
Dudkina, V. V.
7
1
Evdomakha, G.
1
1
Evtuh, A. A.
1
0
Gabrinets, V. A.
5
2
Gadgilov, M. V.
1
0
Galadgyi, M. V.
4
2
Ganich, R. F.
1
0
Ganitch, R. Ph
3
3
Germanyuk Yu.
1
0
Goncharova, I. V.
9
3
Gribok, V. S.
6
2
Gulivets, A. N.
12
4
Ilman, V. M.
8
2
Jevdomacha, G.
3
1
Kazakevich, M. I.
3
1
Kazakevitch, M.
4
2
Kharchenko, A. V.
1
0
Kolesnik A.
1
0
Kosarev, Eugene M.
1
0
Kostin, M. O.
7
2
Kovalchuk V.
2 1
Kovtun, Yu V.
5
2
Kozachenko, D. M.
5
1
Kravets, T. V.
5
2
Kravets, V. V.
24
2
Kuzin, M. O.
6
1
Kuznetsov, Valeriy G.
2
1
Kuznetsov, V. N.
1
0
Lazaryan, V. A.
26
1
Logvinova, N. O.
1
0
Luchko, I. I.
20
1
Markul, Ruslan
2 1
Milyanych, Andriy
1 0
Muzykin, Mykhailo
1
0
Myamlin, S. V.
13
3
Myhalichenko, P.
1
0
Neduzha, L.
2
0
Onyshchenko, Ju V.
1
0
Pichugov, S.A.
50 4
Plakhotnik, A. V.
4
1
Plakhotnik, V. N.
33
3
Plakhotnyk, V. N.
2
1
Pshinko, O. M.
4
0
Pys'mennyy, Y.
1
0
Raksha, S. V.
3
2
Raspopov, O. S.
6
0
Reidemeister, A.
1
0
Reutskova, Oksana
1
0
Rusu, Sergey
1
0
Sablin, Oleg I.
2
1
Serdiuk, T. M.
1
1
Serdyuk, Tatyana N.
2
1
Shamaev, E. V.
3
1
Sheikina, O. H.
4
2
Shtapenko, E. Ph
24
4
Shtapenko, E. F.
2 1
Shynkarenko, V. I.
5
2
Sivolap, N. I.
2
1
Skalozub, V. V.
7
1
Slobodyanyuk, Nikolai A.
1
0
Soroka, N. E.
1
0
Sychenko, Viktor G.
1
0
Tovmash, N. F.
3
1
Tovt, Bogdan
1
0
Tul'chinskii, V. B.
1
0
Tunik, V. F.
10
1
Tytarenko, V. V.
2 0
Vakulenko, I. A.
45
2
Vasetska, T.M.
1
0
Vasilenko, A. G.
1
0
Vernigora, R. V.
5
1
Volnyanskii, D. M.
40
5
Voronkov, E. O.
16
5
Yaryshkina, L.
2
1
Yelnikova L.O.
2
0
Zabludovsky, V. A.
35
4
Zakora, A.
1
0
Zelen'ko, Y.
1
0
Zheleznov, K.
1
0
Zhukovitskiy, Igor V.
2
0
Zhyzhko, V.
1
0


* - варіанти написання прізвищ, що зустрічаються в БД Scopus. Для об'єднання профілів в один скористайтеся посиланням  http://www.scopusfeedback.com/