• Інформація про порядок передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових видань на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського розміщується на сайті бібліотеки.
  • Cтатистика використання електронних версій наукової періодики України тут.