Іменний покажчик публікацій науковців університету в Web of Science
(дані на 01.06.2020 р.)Автор
Кількість документів
 ResearcherID
Agoshkova, T. A.

2


Afanasov A. M.
1H-6836-2018
Andrieiev, V.
1
Artemchuk, V. V.

3

C-6594-2018
Aytov, S. Sh.

1

H-6879-2018
Balanov V. O. 

2

D-2526-2016
Bannikov D. O. 
1D-3064-2016
Berlov, O.
1
Biliaiev M. M. 
2H-6726-2018
Bobyl, V.
2D-2049-2018
Bobrovskiy, V. 
1D-2622-2016
Bolvanovska T. 

2

D-3208-2016
Bondarenko, I.
1B-2888-2016
Bulach, M. O. 
1
Buriak, S.

1

H-9624-2018
Charkina, T. Y.
1
Demchenko E. 
3D-2160-2016
Dudkina, V. V.

6

R-1442-2017
Dolina L. F.
7Н-6742-2018
Dorosh A.
2R-5388-2019
Gabrinets, V. A. 

2

H-8888-2018
Ganich, R. F.

3


Ganitch, R. P

3


Gavrilyuk V. I.

5

H-6880-2018
Gera, B.
4H-9787-2018
Gulivets, A. N.

11

I-2338-2018
Golovkova, L.
4H-7733-2018
Gorbova, A. 
1D-2589-2016
Gribok, V. S.

5

I-2367-2018
Grischenko, N
1
Hnativ, Y
1
Horiachkin, V.
1H-8373-2018
Hryshchenko, M.
1H-9167-2018
Ilman, V. M.

1


Kazakevitch, M. I.
3
Khmil, V. V.
7C-7121-2016
Khomenko, I.
1D-3590-201
Kostin, M. O.
4G-7212-2017
Kebal, I .
1
D-3738-2016
Kolesnykova, T. O.
2C-7032-2016
Koliieva, I. A.
1
Kolomiiets, V.
1J-3239-2019
Kozachenko, D.3A-8796-2016
Kosariev, Ye.
1D-3107-2016
Kostin, M.
6Q-9313-2017
Kovalchuk, V.
1
Kovtun, Yu. V.

5

H-8204-2018
Kozachenko, D.
8A-8796-2016
Kozachyna, V.
1
Kravets, V. V.

5

B-4550-2016
Krivtchik, G. G.
1G-8948-2019
Kuropyatnik O.
1I-3128-2018
Kuzin, M. O.

2

A-9800-2017
Kirilchuk , O.
1D-3070-2016
Laushnyk, I. P.
4M-9051-2016
Malivskyi, A. M.
12V-2502-2017
Markul, R., V
1I-2055-2018
Martseniuk, L.V.
2N-3917-2019
Matusevych, O. O.
2
Matusevych, O. O.
1
Matveyeva, O.
1R-5934-2017
Mishchenko, T.
3Q-8782-2017
Muradian, L. A.

1

D-2933-2016
Myamlin, S. V.
12A-7364-2016
Neduzha, L.

5

R-6484-2017
Nechay, I. V.
1
Netesa, A.

H-8402-2018
Netesa, M.
1H-8423-2018
Pakhomova, V.
1S-6339-2017
Raksha, S. V.  
3D-3082-2016
Petrenko V.
4H-7593-2018
Petrosian, N.
1E-4041-2018
Pichugov, S.A.

13


Pichurin, V. V.
3F-1651-2016
Proidak, S 
1H-7578-2018
Pshynko, O.
1H-7623-2018
Radkevych, A.
1H-8172-2018
Raksha, S. V.
3D-3082-2016
Reidemeister, A.

1


Rekun, I.
1
Sablin, O
1
Serdiuk, T. M.
6H-8523-2018
Skovron, I 
2D-2742-2016
Shcherbak, A.
1H-7466-2018
Sheikina, O. H.

3

I-2412-2018
Shtapenko, E. Ph.
23R-4214-2017
Shynkarenko, V. I.
7D-4134-2016
Snitko, D. Y .
2J-1060-2018
Tarasova, L.
3M-3291-2017
Tiutkin O.
3H-7582-2018
Tytarenko, V. V.
2R-1442-2017
Vakulenko, I. A.

13

H-8455-2018
Varshavskyi, O. P.
1I-3686-2018
Vasetska, T. M.

1


Vernigora, R.
3H-7925-2018
Vlasova, O. P.
1

Vlasova, T
3AAD-4405-2020
Volnyanskii, D. M.

4

I-2373-2018
Voronkov, E.
12J-6650-2016
Voznyak, O.
1D-4622-2016
Yaryshkina, L.

2

H-7518-2018
Yelnikova, L
1D-3405-2016
Zabludovsky, V. A.
47R-5462-2017
Zakora, A.

1


Zelenko, Y.
4V-9103-2018
Zhevago, O. O.  
1H-6535-2018
Zhevzhyk, O.  
3H-8643-2018
Zhukovyts'kyy, I.
2H-6775-2018