Посилатися на університет потрібно так:

  • Назва організації українською мовою: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  • Назва організації російською мовою: Днипровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна
  • Назва організації англійською мовою: Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V.  Lazaryan
  • Адреса організації українською мовою: вул. Лазаряна, 2, Дніпро, Україна, 49010
  • Адреса організації російською мовою: ул. Лазаряна, 2, Днипро, Украина, 49010
  • Адреса організації англійською мовою:  Lazaryana St., 2, Dnipro, Ukraine, 49010

Посилатися на університетські журнали потрібно так:

  • Назва журналу українською мовою: Наука та прогрес транспорту
  • Назва журналу англійською мовою: Science and Transport Progress

Увага! Назва журналу '"Антропологічні виміри філософських досліджень" наводиться виключно в англійському перекладі: Anthropological Measurements of Philosophical Research