1. Nature Nanotechnology (SNIP 7.96)
  Світ нанотехнологій
 2. Proceedings of the IEEE (SNIP 5.00)
  Праці IEEE
 3. Праці про силову електроніку (SNIP 4.13)
  Праці про силову електроніку
 4. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing (SNIP 3.57)
  Праці надійних та захищених обчислень
 5. Міжнародний журнал досліджень робототехніки (SNIP 3.74)
  Міжнародний журнал досліджень робототехніки
 6. IEEE Wireless Communications (SNIP 3.74)
  Бездротовий зв'язок
 7. IEEE Journal of Solid-State Circuits (SNIP 3.67)
  Журнал твердих схем
 8. IEEE Journal of Solid-State Circuits (SNIP 3.46)
  Журнал твердотільних схем
 9. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (SNIP 3.45)
  Праці по мікросхемах і системам для відеотехніки
 10. IEEE Robotics and Automation Magazine (SNIP 3.41)
  Журнал робототехніки та автоматизації
 11. EEE Journal on Selected Topics in Signal Processing (SNIP 3.36)
  Журнал з обраних питань обробки сигналів
 12. IEEE Micro (SNIP 3.24)
  Мікро
 13. IEEE Journal on Selected Areas in Communications (SNIP 3.20)
  Журнал в окремих областях зв'язку
 14. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics (SNIP 3.18)
  Праці з мехатроніці
 15. Праці з робототехніки (SNIP 3.16)
  Праці з робототехніки
 16. IEEE/ACM Transactions on Networking (SNIP 2.96)
  Праці про передачі даних
 17. Energy and Buildings (SNIP 2.80)
  Енергетика і будівництво
 18. IEEE Transactions on Reliability (SNIP 2.73)
  Праці про надійність
 19. IEEE Transactions on Automatic Control (SNIP 2.66)
  Праці з автоматичного управління
 20. IEEE Transactions on Control Systems Technology (SNIP 2.66)
  Праці з системам управління технології
 21. IEEE Transactions on Energy Conversion (SNIP 2.60)
  Праці по перетворенню енергії
 22. Automatica (SNIP 2.57)
  Автоматика
 23. IEEE Transactions on Vehicular Technology (SNIP 2.54)
  Праці про автотранспортні технології
 24. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques (SNIP 2.39)
  Праці з теорії та техніки НВЧ
 25. IEEE Transactions on Power Delivery (SNIP 2.38)
  Праці про подачу електроенергії
 26. Mechatronics (SNIP 2.35)
  Мехатроніка
 27. IEEE Transactions on Industry Applications (SNIP 2.33)
  Праці про застосування в промисловості
 28. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers (SNIP 2.28)
  Праці про ланцюгах і системах I: Регулярні доповіді
 29. International Journal of Electrical Power and Energy Systems (SNIP 2.19)
  Міжнародний журнал електроенергії і енергетичних систем
 30. IEEE Power and Energy Magazine (SNIP 2.09)
  Журнал потужності та енергії
 31. Journal of Power Sources (SNIP 2.02)
  Журнал джерел енергії
 32. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement (SNIP 2.00)
  Праці про вимірювальне приладдя і вимірювання
 33. Real-Time Systems (SNIP 1.94)
  Системи реального часу
 34. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility (SNIP 1.92)
  Праці з електромагнітної сумісності
 35. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering (SNIP 1.86)
  Праці з автоматизації і техніки
 36. IET Radar, Sonar and Navigation (SNIP 1.85)
  Родар, локатор та навігатор
 37. IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems (SNIP 1.85)
  Журнал з нових і окремих тем схем і систем
 38. IEEE Electrical Insulation Magazine (SNIP 1.72)
  Журнал електричної ізоляції
 39. Zhongguo Dianji Gongcheng Xuebao/Proceedings of the Chinese Society of Electrical Engineering (SNIP 1.64)
  Праці китайського співтовариства електротехніки
 40. Nonlinear Dynamics (SNIP 1.640)
  Динаміка нелінійних систем
 41. International Journal of Electrical Engineering Education (SNIP 1.55)
  Міжнародний журнал електротехнічної освіти
 42. Computers and Electrical Engineering (SNIP 1.54)
  Комп'ютери та електротехніка
 43. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing (SNIP 1.40)
  Міжнародний журнал точного машинобудування та виробництва
 44. IET Power Electronics (SNIP 1.31)
  Силова електроніка
 45. Diangong Jishu Xuebao/Transactions of China Electrotechnical Society (SNIP 1.25)
  Праці китайського електротехнічного спільноти
 46. IET Electrical Systems in Transportation (SNIP 1.01)
  Електричні системи в транспорті
 47. Radioengineering (SNIP 0.94)
  Радіотехніка
 48. Journal of Electrical Engineering and Technology (SNIP 0.84)
  Журнал електротехніки і технології
 49. Advances in Electrical and Electronic Engineering (SNIP 0.80)
  Досягнення в електротехніці і електроніці
 50. Advances in Electrical and Computer Engineering (SNIP 0.73)
  Досягнення в галузі електротехніки та обчислювальної техніки
 51. Russian Electrical Engineering (SNIP 0.73)
  Російська електротехніка
 52. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences (SNIP 0.67)
  Турецький журнал електротехніки та комп'ютерних наук
 53. Archives of Electrical Engineering (SNIP 0.64)
  Архів електротехніки
 54. Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering (SNIP 0.63)
  Іранський журнал про науку та техніку
 55. Eurasip Journal on Advances in Signal Processing (SNIP 0.55)
  EURASIP журнал досягнень в області обробки сигналів
 56. Electrical Engineering (SNIP 0.53)
  Електротехніка
 57. Journal of Electrical and Computer Engineering (SNIP 0.53)
  Журнал електротехніки та обчислювальної техніки
 58. Journal of Electrical Engineering (SNIP 0.52)
  Журнал з електротехніки
 59. International Review of Electrical Engineering (SNIP 0.50)
  Міжнародний огляд електротехніки
 60. Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications (SNIP 0.41)
  Праці по електротехніці, електроніці та зв'язку
 61. Transactions on Electrical and Electronic Materials (SNIP 0.40)
  Праці по електротехніці та електроніці
 62. International Journal of Microwave Science and Technology (SNIP 0.38)
  Міжнародний журнал науки і техніки
 63. Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers (SNIP 0.37)
  Праці корейського інституту інженерів з електротехніки
 64. Journal of Electrical Systems (SNIP 0.32)
  Журнал електричних систем
 65. Electrical Engineering in Japan (SNIP 0.26)
  Електротехніка в Японії
 66. Journal of Electrical and Electronics Engineering (SNIP 0.20)
  Журнал з електротехніки та електроніки
 67. UPB Scientific Bulletin, Series C: Electrical Engineering and Computer Science (SNIP 0.64)
  Науковий вісник, серії С: Електротехніка та інформатика
 68. International Journal of Engineering Intelligent Systems for Electrical Engineering and Communications (SNIP 0.11)
  Міжнародний журнал інженерних інтелектуальних систем для електротехніки та зв'язку
 69. Journal of Electrical Engineering (SNIP 0.11)
  Журнал електротехніки
 70. European Journal of Electrical Engineering (SNIP 0.09)
  Європейський журнал електротехніки
 71. International Journal of Electrical Engineering (SNIP 0.07)
  Міжнародний журнал електротехніки
 72. Journal of the Institute of Electrical Engineers of Japan (SNIP 0.07)
  Журнал інституту інженерів-електриків Японії
 73. Australian Journal of Electrical and Electronics Engineering (SNIP 0.03)
  Австралійський журнал з електротехніки та електроніки