1. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics (SNIP 6.14)
  Системи, людство і кібернетика, Серія Б: Кібернетика
 2. IEEE Transactions on Cybernetics (SNIP 2.90)
  Праці з кібернетики
 3. International Journal of Machine Learning and Cybernetics (SNIP 2.72)
  Міжнародний журнал машинного навчання і кібернетики
 4. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics Part A:Systems and Humans(SNIP 2.35)
  Системи, людство і кібернетика, Серія А: Системи і людство
 5. Cybernetics and Systems (SNIP 1.04)
  Кібернетика і системи
 6. Control and Cybernetics (SNIP 0.95)
  Контроль і кібернетика
 7. Cybernetics and Systems Analysis (SNIP 0.84)
  Кібернетика і системний аналіз
 8. Education and Information Technologies (SNIP 0.83)
  Освіта та інформаційні технології
 9. Moscow University Computational Mathematics and Cybernetics (SNIP 0.47)
  Московський університет обчислювальної математики і кібернетики
 10. Cybernetics and Information Technologies (SNIP 0.36)
  Кібернетика та інформаційні технології
 11. International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics (SNIP 0.33)
  Міжнародний журнал інтелектуального обчислення і кібернетики
 12. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research (SNIP 0.21)
  Економічне обчислення і дослідження економічної кібернетики