1. Tunnelling and Underground Space Technology (SNIP 2.76)
  Туннелювання та технології підземного простору
 2. Thin-Walled Structures (SNIP 2.02)
  Тонкостінні конструкції
 3. Journal of Bridge Engineering (SNIP 1.70)
  Журнал будівництва мостів
 4. Structure and Infrastructure Engineering (SNIP 1.34)
  Спорудження та організація інфраструктури
 5. Geomechanik und Tunnelbau (SNIP 0.93)
  Геомеханіка і підземні споруди
 6. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering (SNIP 0.91)
  Балтійський журнал будівництва доріг і мостів
 7. Advances in Structural Engineering (SNIP 0.81)
  Досягнення в будівельній техніці
 8. Frontiers of Structural and Civil Engineering (SNIP 0.75)
  Нові розробки в структурному і цивільному будівництві
 9. Structural Engineering International: Journal of the International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) (SNIP 0.66)
  Міжнародне проектування будівель і споруд: Журнал міжнародної асоціації по мостобудуванню і будівельної техніки
 10. Proceedings of the Institute of Civil Engineers: Bridge Engineering (SNIP 0.56)
  Праці інституту цивільних інженерів: мостобудування
 11. Journal of Modern Transportation (SNIP 0.50)
  Журнал сучасного транспорт
 12. Road and Bridges - Drogi i Mosty (SNIP 0.46)
  Дороги і мости
 13. Modern Tunnelling Technology (SNIP 0.35)
  Сучасні технології з будівництва підземних споруд
 14. Bridge Construction (SNIP 0.18)
  Мостобудування
 15. Proceedings - Rapid Excavation and Tunneling Conference (SNIP 0.03)
  Праці - Конференції з швидких земляних роботах і тунелюванні