1. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (SNIP 3.14)
  Праці з інтелектуальних транспортних систем
 2. Transportation Research Part C: Emerging Technologies (SNIP 2.92)
  Транспортне дослідження. Частина C: Нові технології
 3. Transportation Research, Part A: Policy and Practice (SNIP 2.22)
  Транспортне дослідження. Частина А: Політика і практика
 4. Transportation Science (SNIP 2.05)
  Наука про транспортні перевезення
 5. Transport Reviews (SNIP 2.00)
  Транспортні огляди
 6. Transportation (SNIP 1.73)
  Транспорт
 7. International Journal of Sustainable Transportation (SNIP 1.52)
  Міжнародний журнал надійних перевезень
 8. Dianli Xitong Zidonghua/Automation of Electric Power Systems (SNIP 1.50)
  Автоматизація електроенергетичних систем
 9. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour (SNIP 1.43)
  Транспортне дослідження Частина F: Психологія і поведінка
 10. IET Electric Power Applications (SNIP 1.43)
  Електричні прилади
 11. Transportmetrica A: Transport Science (SNIP 1.36)
  Транспортметріка А: Транспортна наука
 12. IET Intelligent Transport Systems (SNIP 1.32)
  Інтелектуальні транспортні системи
 13. Journal of Advanced Transportation (SNIP 1.26)
  Сучасний транспорт
 14. Journal of Intelligent Transportation Systems (SNIP 1.23)
  Інтелектуальні транспортні системи
 15. Research in Transportation Economics (SNIP 1.20)
  Дослідження в транспортній економіки
 16. Journal of Transportation Engineering (SNIP 1.16)
  Журнал дорожнього будівництва
 17. Journal of Transportation Engineering (SNIP 1.16)
  Транспортні споруди
 18. Electric Power Components and Systems (SNIP 1.14)
  Електричні компоненти та системи живлення
 19. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit (SNIP 1.08)
  Праці інституту інженерів-механіків, частина F: Залізниці та швидкісні перевезення
 20. Journal of Transport Economics and Policy (SNIP 1.07)
  Журнал транспортної економіки і політики
 21. Zhongguo Tiedao Kexue/China Railway Science (SNIP 1.06)
  Китайські залізниці
 22. IET Electrical Systems in Transportation (SNIP 1.01)
  Електричні системи у транспорті
 23. Dianli Zidonghua Shebei / Electric Power Automation Equipment (SNIP 0.97)
  Електричні обладнання автоматизації
 24. Tiedao Xuebao/Journal of the China Railway Society (SNIP 0.94)
  Журнал об'єднання китайської залізниці
 25. Journal of Traffic and Transportation Engineering (SNIP 0.90)
  Журнал перевезень та дорожнього будівництва
 26. Transport (SNIP 0.82)
  Транспорт
 27. European Transport Research Review (SNIP 0.82)
  Огляди дослідження європейського транспорту
 28. European Transport - Trasporti Europei (SNIP 0.78)
  Європейський транспорт
 29. Research in Transportation Business and Management (SNIP 0.63)
  Дослідження в транспортному бізнесі та менеджменті
 30. Transport and Telecommunication (SNIP 0.59)
  Транспорт і телекомунікації
 31. Transportation Research Record (SNIP 0.51)
  Дослідження перевезень
 32. Archives of Transport (SNIP 0.50)
  Архів транспорту
 33. Journal of Modern Transportation (SNIP 0.50)
  Журнал сучасного транспорту
 34. Periodica Polytechnica Transportation Engineering (SNIP 0.43)
  Політехнічна періодика інженерного транспорту
 35. Transport Problems (SNIP 0.40)
  Проблеми транспорту
 36. ITE Journal (Institute of Transportation Engineers) (SNIP 0.35)
  Журнал інституту інженерів транспорту
 37. Quarterly Report of RTRI (Railway Technical Research Institute) (Japan) (SNIP 0.32)
  Квартальний звіт дослідницького технічного інституту залізничного транспорту
 38. Advances in Transportation Studies (SNIP 0.30)
  Досягнення в транспортних дослідженнях
 39. Journal of Railway Engineering Society (SNIP 0.20)
  Журнал спільноти інженерів залізничного транспорту
 40. Road and Transport Research (SNIP 0.24)
  Журнал дорожньо-транспортної дослідження